Regjeringen vil avskaffe professor II-stillingene
LUKK
Annonse
Annonse

Regjeringen vil avskaffe professor II-stillingene

Av Lina Christensen

Publisert 15. august 2022 kl. 11:52

Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å ha stilling som professor II og førsteamanuensis II ved universiteter og høyskoler. Forslaget møter motbør.

Ønsket om å fjerne adgangen til bistillinger går fram av forslaget til ny universitets- og høyskolelov, som er på høring nå. Det skriver Khrono.

Regjeringen har mål om å stramme inn regelverket for bruk av midlertidige stillinger. Derfor har de fremmet flere regelendringer i forslaget til ny universitets- og høyskolelov. Et av forslagene er å fjerne adgangen til særregelen som gir adgang til å ansette i bistillinger, ofte kalt toerstillinger.

I 2021 var det 2633 personer som hadde slike stillinger i Norge, ifølge regjeringens tall.

− Gir institusjonene mulighet til å hente inn spisskompetanse

I høringsnotatet peker regjeringen på at bistillingskategorien er uklart definert og kan skape utfordringer for ansattes rettigheter blant annet ved sykdom, permisjoner, pensjon og omorganiseringer. I tillegg peker de på utfordringer knyttet til lengde og størrelse på stillingene.

Som erstatning for dagens bistillinger foreslår de at man kan ha små faste deltidsstillinger, der stillingene må lyses ut og en ordinær ansettelsesprosess vil gjelde.

Forslaget om å avskaffe bistillingene møter motbør i Forskerforbundet. Leder Guro Elisabeth Lind sier til Khrono at dagens ordning fungerer bra, og at de ønsker å videreføre den.

− Den gir institusjonene mulighet til å hente inn spisskompetanse, både fra andre universiteter og høyskoler og fra arbeidslivet ellers. Samtidig kan det være fruktbart for vitenskapelig ansatte å være tilknyttet ulike forsknings- og undervisningsmiljøer, så det er mye bra med ordningen, sier hun.

Lind påpeker at toerstillingene ikke er en del av midlertidighetsstatistikken i dag, og at avvikling av ordningen vil ha liten effekt for å få ned midlertidighetstallene.

− Det er bra både for meg og for UiS

Professor Tony Burner ved Universitetet i Sørøst-Norge har en professor II-stilling ved Universitetet i Stavanger (UiS) og har tidligere hatt tilsvarende stilling ved Oslomet.

− Selv har jeg spisskompetanse på utdanning av ph.d.-veiledere, som er noe jeg har jobbet med på USN i mange år. Nå får jeg bidratt med min kompetanse ved UiS, og det er bra både for meg og for UiS, sier han til Khrono.

Forslag om ny lov for universiteter og høyskoler skal etter planen fremmes for Stortinget i 2023.

Les mer: