Regjeringen vil utsette krav om to sensorer
LUKK

Regjeringen vil utsette krav om to sensorer

Av Julia Loge

Publisert 14. januar 2022 kl. 13:40

Regjeringen vil be Stortinget om å utsette kravet helt til lovendringene som skal fremmes i 2023, er på plass.

– Det er uheldig å innføre en sensorordning i år for så å gjøre mulige endringer i ny UH-lov etter kort tid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Derfor vil han og regjeringen foreslå for Stortinget at innføringen av kravet om to sensorer ved eksamen ved universiteter og høyskoler utsettes til etter at ny lov om universiteter og høyskoler er lagt frem for Stortinget i 2023.

Omdiskutert endring

Stortinget vedtok våren 2021 å innføre en bestemmelse i universitets- og høyskoleloven som stiller krav om at det skal være to sensorer ved alle eksamener hvor karakterskalen A til F brukes. Norsk studentorganisasjon ønsket endringen velkommen fordi flere sensorer betyr mindre risiko for at enkeltpersoners preferanser vipper karakterer.

Mens universitets og høyskoleledere var mindre fornøyd. De var bekymret for ekstrakostnaden ved å måtte honorere flere sensorer og at merarbeidet med eksamensvurderinger vil gå på bekostning av tid som kunne vært brukt til å gi bedre undervisning.

Lovendringen skulle i utgangspunktet tre i kraft fra høsten 2022. Nå vil Borten Moe ha en endring.

Del av nytt lovarbeid

– Det er to grunner til at vi foreslår å utsette innføringen til ny lov er lagt frem. Mange universiteter og høyskoler er bekymret for om de vil få på plass ordningen på en god nok måte og trenger mer tid, sier han.

– I tillegg er regjeringen i gang med en helhetlig gjennomgang av universitets- og høyskoleloven. En utsettelse gir oss derfor mulighet til å gjøre en helhetlig gjennomgang av alle reglene om eksamen, sensur, klage på eksamen og klage på formelle feil ved eksamen. Det vil være er en fordel, både for å sikre studentenes rettigheter og for sektoren generelt, sier Borten Moe.

Kunnskapsdepartementet vil som tidligere varslet legge frem en lovproposisjon for Stortinget denne våren om blant annet regulering av NOKUTs oppgaver og endringer i loven om permisjon og andre bestemmelser om tilrettelegging for studenter.

Der vil regjeringen i tillegg be om Stortingets tilslutning til at iverksettelsen av regelen om krav til to sensorer utsettes inntil de øvrige lovendringene knyttet til ny universitets- og høyskolelov, som skal fremmes for Stortinget i 2023, er på plass.

  • Les også: