Rekordmange tvilsmeldinger om studenter til yrker med sårbare grupper
LUKK
Annonse
Annonse

Rekordmange tvilsmeldinger om studenter til yrker med sårbare grupper

Av NTB

Publisert 22. mars 2023 kl. 09:48

I fjor kom det 342 tvilsmeldinger om studenter som kanskje ikke er skikket til utdanningen de har valgt. Sju studenter ble utestengt, noen var innom retten.

Under pandemien gikk antall tvilsmeldinger om studenters skikkethet noe ned, men nå melder Khrono at tallene for 2022 er rekordhøye og tilbake til nivået de var på før. I 2022 var det 342, mens det i sist normalår – 2019 – var 331.

En rekke utdanninger fører til yrker der man har med sårbare grupper å gjøre. Det er typisk jobber innen helsevesen eller med barn. Innen 28 utdanninger er studenter i Norge underlagt skikkethetsvurdering.

– Jeg tror fortsatt mørketallene er store, sier leder av det nasjonale kompetansenettverket for skikkethet, Karl-Arne Næss Korseberg, som er fornøyd med de høye tallene.

– Å slippe en uskikket student ut i praksis og ut i et yrke, kan gjøre stor skade både for studenten selv og andre, sier Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Etter en tvilsmelding gjennomføres en vurdering av om studenten er skikket. Etter en lengre prosess kan studenten utestenges fra studiet. I fjor ble sju studenter utestengt, mot åtte i 2021 og ni i 2020 og 2019.

Flest tvilsmeldinger kom inn på OsloMet, med 75, mens Universitetet i Stavanger hadde nest flest, med en dobling fra 2021, til 44 tvilsmeldinger.

Flere saker om skikkethet var innom rettssystemet i 2022. Det gjaldt eksempelvis en sosionomstudent flere ganger dømt for narkotikakriminalitet og en fysioterapistudent utestengt på grunn fortid som spillavhengig.

Les også: