– Rekruttering og karrière skal stå høyt på agendaen
LUKK

– Rekruttering og karrière skal stå høyt på agendaen

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 14. november 2017 kl. 14:43

Kunnskapsministeren lover høyt trykk på bedre forskerkarrierene, men lemper mye av ansvaret over på universitetene og høyskolene.

Ivaretakelse av talentfulle unge mennesker er avgjørende for at Norge skal lykkes i omstillingen landet står oppe i, sa kunnskapsminister Henrik Asheim på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar i dag.

– De kommende årene skal vi gjennom store endringer. Jeg er blant dem som er nokså sikker på at vi kommer til å lykkes. Men jeg er helt sikker på én ting: Hvis vi lykkes, er det fordi vi har klart å utvikle, ta vare på og bruke talentene våre – i akademia, men også i andre deler av samfunnet, sa Asheim da han innledet konferansen om rekrutteringsutfordringer i akademia.

– Ikke i mål

Asheim vektla skjebnefellesskapet mellom myndighetene, arbeidsgiverne og fagforeningene.

– Min hovedoppgave som kunnskapsminister er å legge forholdene til rette. Men selve jobben med å utvikle talentene er det fagfellesskapet og ledere som må gjøre. Og de trenger støtte fra fagforeninger som har høye ambisjoner på forskningens vegne.

Asheim innrømmet samtidig at karriereutvikling ikke har vært det høyest prioriterte punktet fra regjeringens side de siste årene. Da Torbjørn Røe Isaksen, som Asheim vikarierer for, la frem regjeringens syv punkter for å øke kvaliteten i forskning og høyere utdanning i 2014, var rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling ett av dem.

– Selv om det også her har skjedd viktige ting, er dette et av de områdene hvor vi ennå ikke er i mål. Vi må rett og slett gjøre mer for å tiltrekke og holde på de beste hodene i forskningen, sa Asheim.

Spent på å følge UiOs arbeid

Han vektla innføring av forskerlinjer, merittering av undervisning, arbeid med mangfold i rekruttering til akademia og videre arbeid med å redusere bruken av midlertidige kontrakter som viktig innsatspunkter i årene fremover.

På spørsmål fra konferansier Aslak Bonde om hvem som skal ta mest ansvar for å bedre karrieremulighetene og attraktiviteten til akademia, svarte Asheim at det er en ansvarsfordeling.

– Jeg kan ikke gi noen prosentfordeling på ansvaret. Vi har ansvar for å lage et lovverk og å lage meritteringssystemer. Vi skal legge mye av rammene rundt, men institusjonene har mye av ansvaret for å gjøre jobben. Mye av dette handler om at institusjonslederne har et ansvar for å gjøre noe med dette, sa Asheim og trakk frem at rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen stilte til rektorvalg med løfter om å redusere midlertidigheten.

– Jeg er spent å følge det arbeidet, sa han.