Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Rektor frikjent for plagiat

Av Forskerforum

Publisert 24. oktober 2012

To eksterne sakkyndige og ett uavhengig utvalg har konkludert med at plagiatbeskyldningene mot HiOA-rektor Kari Toverud Jensen er grunnløse.

rektor-frikjent-for-plagiat


Rektor Kari Toverud Jensen (bildet) og professor Lis Ribu er lettet over utvalgets konklusjon.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

 

På et møte i går vedtok styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) at plagiat-beskyldningene mot rektor Kari Toverud Jensen og professor Lis Ribu er «grunnløse», og at saken dermed er avsluttet for høyskolens del. Styret støttet seg på uttalelser fra to eksterne sakkyndige og ett uavhengig utvalg, som alle kom fram til samme konklusjon, skriver Universitas.

Toverud Jensen deltok ikke selv i gårsdagens styrebehandling, og sier til Universitas at hun er «veldig glad, men ikke overrasket» over styrets vedtak.

Professor Lis Ribu sier at konklusjonen er som forventet.

– En lettelse

– Jeg har vært trygg på at det ikke har vært grunnlag for anklagene som har vært rettet mot oss. Like fullt har denne saken vært en stor belastning, og det er en lettelse at den er avsluttet, sier hun.

Anklagene om plagiat og tyveri av et forskningsprosjekt startet da Toverud Jensen som dekan ved sykepleierutdanningen kastet ut en stipendiat fra forskningsprosjektet «I-care» i 2010.

Professor Lis Ribu som prosjektleder og stipendiaten hevdet at hun forfattet prosjektbeskrivelsen som var grunnlaget for forskningsprosjektet, og at det derfor var et brudd på forskningsetikken å ta henne ut. Sammen med biveileder Hilde Eide klaget hun Ribu og Toverud Jensen inn for Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget), skriver Universitas.

– En personalkonflikt

Saken har senere blitt behandlet i Forskningsetisk utvalg på Universitetet i Oslo, som har fungert som setteutvalg for HiOA. Utvalget mener at HiOA ved prosjektleder Lis Ribu og Kari Toverud Jensen hadde ansvaret for og eierskapet til forskningsprosjektet, og at det derfor ikke kan være snakk om plagiat eller tyveri da doktorgradsstipendiaten ble tatt ut.

– Det spiller ingen rolle hvem som har forfattet prosjektbeskrivelsen, det som spiller en rolle er hvem som står som prosjektleder og prosjektansvarlig. Høgskolen eier prosjektet, og det er skolens ansvar og plikt å rydde opp i personalkonflikter som denne, sier leder av utvalget, teologiprofessor Svein Aage Christoffersen.

Burde vært løst tidligere

Medisinprofessor Ole-Jan Iversen fra NTNU har fungert som settedekan, og har håndtert saken for HiOA siden februar i år. Han sier at saken er «tragisk» og skyldes «dårlig kommunikasjon» på høyskolen. Iversen konkluderer med at dette ikke er en konflikt om forskningsetikk, men en personalsak.

– Saken burde vært løst av høyskolen mye tidligere. Dette er en personalkonflikt som på grunn av ugrei kommunikasjon endte opp med svært alvorlige anklager, sier han til avisa.

Saken skal nå sendes til Granskingsutvalget for en endelig behandling.

Professor Hilde Eide ønsket ikke å kommentere saken.