Riksrevisjonen refser KD

Riksrevisjonen refser KD

Av Forskerforum

Publisert 4. desember 2012

riksrevisjonen-refser-kd


Riksrevisor Jørgen Kosmo kritiserer Kunnskapsdepartementet for manglende koordinering av forskningspolitikken.

– Kunnskapsdepartementet (KD) benytter i for liten grad virkemidlene det har til å koordinere forskningspolitikken.

Det sa riksrevisor Jørgen Kosmo ved overleveringen av Riksrevisjonens rapport om departementets koordinering av forskningspolitikken til Stortinget.

Annonse

Riksrevisjonen trekker spesielt frem at KD ikke har lykkes i å koordinere nasjonale forskningsstrategier på tvers av departementene og at det ikke er drøftet i departementenes forskningsutvalg (DFU). Riksrevisjonen etterlyser budsjettmøter mellom departementene.

– Dette svekker oppfølgingen av hovedprioriteringene i forskningspolitikken, sier Kosmo.

Departementet får også kritikk for ikke å inkludere det stadig mer kostbare EU-samarbeidet i budsjettdiskusjonene med andre departement, og for å la departementenes detaljstyring av Forskningsrådet forhindre en helhetlig forskningspolitikk.

– Kunnskapsdepartementet må ta ytterligere grep for å sikre mer koordinerte styringssignaler overfor rådet, sier Kosmo.