Seksuell trakassering skal kartlegges

Av Julia Loge

Publisert 8. januar 2019

12 universiteter og høgskoler har til nå meldt at de vil være med på en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering.

Til nå har Universitetet i Bergen, OsloMet, Universitetet i Tromsø, Nord universitet, Politihøgskolen, Høgskolen i Innlandet, Dronning Mauds Minne, Ansgar teologiske høgskole og Fjellhaug internasjonale høgskole sagt at de vil være med.

Invitasjonen kommer fra Kunsthøgskolen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder, og også styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) har oppfordrert institusjonene til å gjennomføre.

– Det ble litt hektisk for flere i forbindelse med juleferien. Derfor sender vi ut en liten påminnelse og forlenger påmeldingsfristen ut uken, sier Dag Nordbø, prosjektleder ved Universitetet i Agder (UiA) i en sak på UiAs nettsider.

Flere andre utdanningsinstitusjoner er inne i siste avklaringsfase om deltakelse.

Spørsmål som ligner SHoT-undersøkelsen

Undersøkelsen blir trolig sendt ut til alle ansatte i første del av 2019.

– En nasjonal undersøkelse sikrer at alle ansatte får samme spørsmål, som igjen gir oss et helhetsbilde av situasjonen i sektoren. Institusjonene kan også bestille lokale rapporter som viser hvordan det står til hos dem. Det er en felles forståelse i sektoren om betydning av anonymitet. Kartleggingen blir gjennomført slik at vi kan garantere det, sier rektor ved UiA, Frank Reichert.

Det er Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren som har utviklet spørsmålene til kartleggingen. Spørsmålsbatteriet ligner det som er brukt i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), men i den nye kartleggingen er det også spørsmål om kjennskap til varslingsrutiner og hvordan oppfølging av mobbing og trakassering blir vurdert.

UiA er i gang en anbudsprosess for å finne et meningsmålingsinstitutt som kan gjennomføre kartleggingen.

Mange enkeltsaker er meldt inn

OsloMet har allerede gjennomført en medarbeiderundersøkelse med spørsmål om seksuell trakassering. I alt 37 personer oppga at de hadde opplevd det i løpet av det siste året.

Kunsthøyskolen i Oslo, som er en av de som har bedt alle om å undersøke forholdene, har selv fått utarbeidet en rapport om en omfattende trakasseringssak. Ifølge rapporten er det i alt 23 personer som har sendt inn varsler om den samme ansatte, og det eldste varselet er over 30 år gammelt.

Siden metoo-kampanjen begynte høsten 2017 har det blitt meldt inn over 150 saker om seksuell trakassering ved universiteter og høyskoler.

Les også: