Oppstart for arbeidet mot seksuell trakassering i akademia

Av Julia Loge

Publisert 6. mars 2018

– Jeg hilser arbeidsgruppen velkommen og er svært glad for at universitets- og høgskolesektoren tar tak i mobbing- og trakasseringsproblematikken, sier Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning.

Denne uken møtte hun den nyoppnevnte arbeidsgruppen som ledes av UiA-rektor Frank Reichert.

– Møtet lover godt for framtiden. Vi er utålmodige etter å komme i gang, men vi må jobbe grundig, sa styreleder Mari Sundli Tveit i UHR, ifølge UiAs hjemmesider.

Det er UHR, Universitets- og høgskolerådet, som har oppnevnt gruppen.

Fakta

Arbeidsgruppens medlemmer:

  • Rektor Frank Reichert, Universitetet i Agder (leder)
  • Rektor Jørn Mortensen, Kunsthøgskolen i Oslo
  • Professor Elsa Almås, Universitetet i Agder
  • Ida Austgulen, Fag- og læringspolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon
  • Anita Sandberg, direktør for HMS og beredskap ved Universitetet i Oslo og leder av styringsgruppen for ARK
  • Advokat Mariann Helen Olsen fra Forskerforbundet
  • Professor Øystein Gullvåg Holter fra Kif-komiteen (Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning)
  • Seniorrådgiver Rønnaug Mathiassen Retterås fra Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen fra Arbeidstilsynet

Ingunn Ugland, Universitetet i Agder, er sekretær for gruppen

Inn i ARK og studiebarometeret

Etter møtet hos ministeren gikk arbeidsgruppen videre til sitt første møte. Deltakerne fikk en klar oppfordring fra ministeren på vei ut.

– Vi er enige om nulltoleranse, men jobben må gjøres hver eneste dag ute på institusjonene, sa Nybø.

Ifølge mandatet skal arbeidsgruppen utarbeide spørsmål til bruk i forbindelse med kartlegginger av arbeids- og læringsmiljø på universiteter og høyskoler.

— Når det gjelder kartlegginger så henvises det til eksisterende undersøkelser som Studiebarometeret for studentene og ARK (arbeidsmiljø – og klimaundersøkelsen) for ansatte i UH-sektoren. Tanken er å inkludere spørsmål knyttet til mobbing og trakassering i disse undersøkelsene. Dette må selvsagt skje på en faglig basert og gjennomtenkt måte. Det gjenstår fortsatt å konkretisere hvordan dette skal gjøres, sier Reichert til Khrono.

Må ivareta varslerne

Arbeidsgruppen skal også utarbeide forslag til innhold i et nett- og modulbasert lederkurs.

– Det er helt tydelig at det mangler rutiner for hva man skal gjøre og hvordan man skal håndtere varslingssaker om seksuell trakassering. Det er på høy tid å ta varslere på alvor, sa Moesgaard Henriksen, som er tidligere stipendiat og postdoktor ved fakultetet da Forskerforum intervjuet henne forrige uke.

Nå arbeider familie- og kulturkomiteen på Stortinget med et forslag som blant annet innebærer at den nye Diskrimineringsnemda skal få kompetanse til å håndheve saker om seksuell trakassering.

  • Les mer: