Statsbygg samarbeider med institusjonen om kontorløsninger
LUKK

Statsbygg samarbeider med institusjonen om kontorløsninger

Av Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg

Publisert 30. november 2017 kl. 15:29

Hvordan ledelsen ved institusjonen sikrer at medarbeiderne blir hørt, er opp til institusjonen selv, skriver Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

 

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp gir i et innlegg 29. november uttrykk for en misforståelse som kan korrigeres her. Når Statsbygg er byggherre for et byggeprosjekt, samarbeider vi med institusjonen om hvordan bygget best skal utformes. Det gjør vi for å sikre at brukerne får et bygg med gode arbeidsforhold, som bidrar til at medarbeiderne kan løse sine oppgaver med høyeste kvalitet. Hvordan ledelsen ved institusjonen organiserer seg for å sikre at medarbeidere får delta i en slik prosess, er opp til institusjonen selv. Statsbygg skal sørge for at byggeprosjektet går sin gang innenfor de rammer som er satt og i forhold til de løsninger vi blir enige med brukerne av bygget om. Det betyr at vi følger Kommunal- og moderniseringsdepartementets instruks om at vi skal legge til grunn 23 kvadratmeter per ansatt når kontorarealer skal utformes. Videre skal vi ta hensyn til institusjonens økonomi; hva kan de betale for et nytt bygg? Og, vi skal legge til rette for et så lavt klimafotavtrykk som mulig.

Det er viktig å ha med seg at fremtiden vil bringe nye teknologiske muligheter, nye arbeidsmetoder og dermed også krav til fleksibilitet.

Kontorløsninger diskuteres og velges sammen med institusjonen, og her er det hva som er hensiktsmessig som styrer. I slike prosesser skal Statsbygg bidra til at brukerne kan foreta riktige og gode valg. Spørsmål som diskuteres er blant annet hvor store arealer som skal legges til grunn, hva slags oppgaver skal løses, hvor mye samhandling skal det være, hvor stort behov er det for stillearealer og møterom, hva slags teknologi kan tas i bruk, hvordan sikre at arealer ikke står tomme og ineffektive, hvordan skal institusjonen jobbe i fremtiden. Det er sjelden spørsmål om enten cellekontor eller åpne kontorløsninger, men heller et spørsmål om hvordan bygget kan utformes mest mulig effektivt slik at oppgavene løses på aller beste måte. Det er viktig å ha med seg at fremtiden vil bringe nye teknologiske muligheter, nye arbeidsmetoder og dermed også krav til fleksibilitet.  Når et moderne bygg skal reises må det tenkes nytt, fremtidsrettet og hensiktsmessig – det er for fremtiden vi bygger.

Les også:

https://www.forskerforum.no/jeg-er-noksa-skeptisk-til-apent-kontorlandskap/