Stipendiatenes forsinkelse kan koste over én milliard
LUKK

Stipendiatenes forsinkelse kan koste over én milliard

Av Johanne Landsverk

Publisert 27. mai 2020 kl. 11:28

Koronaepidemien har ført til at mange doktorgradsstipendiater er forsinket i arbeidet. Det kan føre til merkostnader på én milliard, skriver Universitetsavisa.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått i oppdrag fra KD å se på hvor mye det vil koste sektoren å forlenge tidsperiodene for stipendiatene. Dette er UHR nå i full gang med.

– Vi har fått svar fra alle som har phd-kandidater, det er 25 institusjoner, forteller seniorrådgiver Ragnar Lie i UHR til Universitetsavisa.

Annonse

Ifølge Lie har alle institusjonene meldt inn foreløpige tall til UHR. De har anslått at stipendiatene i snitt vil få forlenget perioden sin med én til to måneder.

– Vi vet ennå ikke hvor lenge dette vil vare, derfor er det viktig å si at anslagene er nokså usikre, sier Ragnar Lie i UHR.

Usikre anslag

Utgiftene vil fordele seg over flere år, avhengig av når stipendiatene blir ferdige med stipendiatperioden.

Forsinkelsene er også avhengig av fagområder og tema.

– Noen er del av et internasjonalt nettverk som ikke fungerer som før. Konferanser og intervjuer er blitt utsatt. Vi vet ennå ikke hvor lenge dette vil vare, derfor er det viktig å si at anslagene er nokså usikre, sier Lie.

Ikke detaljerte tall

Han ønsker foreløpig ikke å gå ut med detaljerte tall for hver enkelt institusjon før tallene er overlevert Kunnskapsdepartementet.

Det koster rundt 100 000 kroner i måneden å ha en stipendiat ansatt ved et universitet eller en høgskole. I dag er det registrert 5847 årsverk i i stipendiatstillinger. Dermed beløper kostnaden seg til om lag 1,2 milliarder kroner månedlig.

Det er ennå uklart hvem som må betale ekstraregningen.