Styringsmeldingen: – Skuffet over at regjeringen inntar en så passiv rolle
LUKK

Styringsmeldingen: – Skuffet over at regjeringen inntar en så passiv rolle

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. mars 2021 kl. 14:04

Det skal fortsatt være opp til universitetene om de vil legge ned studiesteder, sier regjeringen. – Politisk ansvarsfraskrivelse, svarer Senterpartiet.

Fredag kom regjeringen med en stortingsmelding om hvordan staten skal styre universiteter og høyskoler.

Der gjør de det klart at det er opp til institusjonene selv om de vil opprette eller legge ned studiesteder.

Problemstillingen ble aktualisert da Nord universitetet vedtok å legge ned studiestedet sitt i Nesna.

Saken kom til Stortinget, men stortingsflertallet ville ikke stoppe nedleggelsen.

I regjeringens stortingsmelding står det:

«Regjeringen deler stortingsflertallets syn i dette spørsmålet og vil at det også framover skal være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedsstruktur innebærer.»

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget kaller dette «politisk ansvarsfraskrivelse».

– Jeg er skuffet over at regjeringen inntar en så passiv rolle. Senterpartiet er sterkt uenig i at studiestruktur ikke er et politisk ansvar, sier hun.

– I tiden fremover vil nettopp tilgjengeligheten av forskning og utdanning være en del av nøkkelen for å lykkes etter korona, sier hun.

– Et politisk spørsmål om studiesteder skal legges ned

Studiestedet i Nesna var tidligere en egen høyskole, men ble fusjonert til en del av Nord universitet under den såkalte strukturreformen.

– Med fusjonene forsvinner det som er av selvstendige institusjoner og de kan bli nedlagt uten at det blir politisk behandlet. Det er en konsekvens av strukturreformen vi ikke kan stå inne for. Det må politiske grep til for å sikre tilstedeværelse, sier Strand.

– Vi mener det til syvende og sist bør være et politisk spørsmål om studiesteder skal legges ned, sier hun.

– Statsråden har hjemmel til å instruere

I stortingsmeldingen skriver riktignok regjeringen at statsråden formelt sett har mulighet til å blande seg inn.

«Gjennom den generelle instruksjonsmyndigheten har statsråden hjemmel til å instruere om studiestedsstrukturen ved de statlige institusjonene.»

Men de skriver videre:

«Samtidig har styrene for universitetene og høyskolene et klart ansvar for å utvikle institusjonene slik at de når de samlede målene best mulig med utgangspunkt i de ressursene de har. Dette innebærer at de må vurdere hvordan fagmiljøene skal organiseres for å oppnå høyest mulig kvalitet på den faglige virksomheten innenfor disse rammene.»

«At styrene selv gjennom universitets- og høyskoleloven har ansvar for å fastsette virksomhetens interne organisering på alle nivåer, avskjærer ikke statsrådens instruksjonsmyndighet, men angir tydelig at dette er institusjonenes oppgave. Regjeringen har ansvaret for å sørge for en hensiktsmessig struktur i den statlige universitets- og høyskolesektoren ut fra nasjonale ambisjoner og behov», står det i meldingen.

Les også: