Tariffekspert: – En situasjon der ingen egentlig vet hva som skjer
LUKK

Tariffekspert: – En situasjon der ingen egentlig vet hva som skjer

Av Lina Christensen

Publisert 17. juni 2024 kl. 15:32

YS Stat er for øyeblikket den eneste hovedorganisasjonen som er enig med staten.

Mandag ble det klart at LO Stats medlemmer har stemt nei til lønnsoppgjøret i mai, men at saken skal avgjøres i en frivillig lønnsnemnd. Dermed er en ny streik i staten avverget.

Riksmekler Mats Ruland bekrefter overfor Forskerforum at det er snakk om Rikslønnsnemnda og ikke en annen frivillig nemnd.

– Det er absolutt mulig å gjøre det. Hvis vi går tilbake en del tiår, så var det slett ikke uvanlig at saker gikk til frivillig lønnsnemnd. I det senere har det vært mer sjeldent, utdyper Kristine Nergaard, som forsker på lønnsoppgjør ved Fafo.

Forrige gang en lønnskonflikt gikk til frivillig lønnsnemnd, var i streiken i staten i 2012. Da valgte Unio å fortsette streiken etter at de tre andre hovedorganisasjonene hadde kommet fram til enighet. Etter en uke kastet også Unio kortene og gikk til frivillig lønnsnemnd.

Kan få tre ulike tariffavtaler i staten

I mai i år, etter tolv år, oppstod det på ny statlig streik etter at Akademikerne og Unio ikke ville gå med på statens tilbud om én likelydende tariffavtale for alle hovedorganisasjoner. Streikene ble stanset med tvungen lønnsnemnd etter henholdsvis én og to uker. Det største LO-forbundet i staten, Norsk tjenestemannslag (NTL), har hele tiden vært imot resultatet av lønnsoppgjøret i staten, men denne konflikten har nå altså gått til frivillig lønnsnemnd.

Det betyr at YS Stat er de eneste som godtok avtalen staten som arbeidsgiver la på bordet i lønnsoppgjøret.

– YS Stat står alene med den tariffavtalen enn så lenge, sier Nergaard.

– Kan vi få tre ulike tariffavtaler i staten?

– Ja, i prinsippet kan vi det. Nå er vi i den situasjonen at ingen egentlig vet hva som skjer.

Unio og Akademikerne har ønsket ulike tariffavtaler hele veien, mens LO Stat og YS Stat har ivret for en likelydende avtale for alle.

– La oss si at LO Stat får tilbud om noe annet i den frivillige lønnsnemnden enn det staten la på bordet – hvis YS Stat mener det er greit og staten går med på det, så kan det åpne opp for at YS Stat går inn for en slik avtale.

Timing viktig for utfall

Selv om Rikslønnsnemnda antagelig kommer til å behandle sakene etter rekkefølgen de kom inn, tror Nergaard at timingen på behandlingen av de ulike lønnsnemndssakene kan få betydning.

Nergaard omtaler jobben Rikslønnsnemnda nå skal i gang med som «nybrottsarbeid». Hun skisserer to ulike scenarioer.

– Hvis Rikslønnsnemnda sier til Unio og Akademikerne at dere får YS Stat sin avtale, så er det åpenbart at LO Stat også får den, sier Nergaard, som spøker med at man da bare kan begynne å kalle den «YS-avtalen».

Alternativt kan dette skje, ifølge Nergaard:

– La oss si at Rikslønnsnemnda sier at Akademikerne og Unio kan fortsette med sin tariffavtale, så kan man tenke seg at det åpner for en annen løsning mellom staten og LO Stat, siden denne avtalen bygget på et premiss om at staten ville kreve like tariffavtaler, men at dette ikke ble oppnådd, sier Nergaard.

Hun anser det som usannsynlig at LO Stat havner på avtalen til Unio og Akademikerne.

– Medlemsdemokratiet settes til side

Resultatet av uravstemningen i LO Stat ble klart rett før helgen, og endte med at medlemmene sa nei til resultatet som var forhandlet fram. Styret i LO Stat behandlet saken mandag, og de besluttet at de ønsker behandling i frivillig lønnsnemnd. Styret vurderer at de ikke har store muligheter til å oppnå endringer ved å streike – basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe i sin streik før det ble tvungen lønnsnemnd. I tillegg er det ikke spesielt gunstig å gå ut i streik rett før sommeren.

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

76 prosent av LO Stat-medlemmene som stemte i uravstemningen, stemte nei, ifølge FriFagbevegelse. NTL raser mot avgjørelsen om å sende saken til frivillig lønnsnemnd.

– Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok. i en pressemelding.

Tidspunktet for nemndbehandlingen til LO er foreløpig ikke klar. Sakene til Unio og Akademikerne skal behandles tidligst i oktober.

Les også: