Til universitetenes forsvar

Av Forskerforum

Publisert 16. desember 2013

til-universitetenes-forsvar


Defend the Irish University protesterer mot reformene i irsk høyere utdanning.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

IRLAND: En ny politisk bevegelse er blitt lansert av det vitenskapelige miljøet ved Dublin City University i protest mot omfattende universitetsreformer.

Ifølge University Times vil gruppen «Defend the Irish University» ta et oppgjør med underfinansiering og kommersialisering av universitetssektoren. Så langt har rundt 1000 personer signert underskriftskampanjen på aksjonsgruppens nettside.

Protestbevegelsen kommer i kjølvannet av finanskrisen som har ført til omfattende budsjettkutt, også for høyere utdanning. I budsjettet for 2014 kuttes utdanningssektoren med tilsvarende 258 millioner kroner.