Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

- Trakasseres og stenges ute

Av Forskerforum

Publisert 30. januar 2013

Faglig uenighet blir straffet, mener ansatte ved Program for lærerutdanning ved NTNU.

Fakta

 

Analysen av arbeids- og lønnsforhold for mellombels tilsette arkeologar (MAARK) viser at arkeologane

  • hadde ei gjennomsnittsinntekt på 326 424 kroner i 2011
  • får låg grunnpensjon i folketrygda
  • mistar opptening på grunn av månader utan arbeid kvart år
  • tapar opptening på mange, kortvarige kontraktar
  • må handtere svært mange ulike pensjonsordningar

 

– Det burde være mulig for en akademisk institusjon å takle faglig uenighet.

Det sier universitetslektor Geir Halland til Universitetsavisa. Siden han begynte ved Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU for 25 år siden har det vært spenninger mellom fagdidaktikere og pedagoger, forteller han. Universitetsavisa har vært i kontakt med flere pedagoger som opplever at faglig uenighet blir straffet. Blant annet mener de at en ansettelse var en klar forbigåelse av den best egnede kandidaten.

Søker seg vekk

– Jeg har ikke vært direkte vitne til mobbing. Men når en selvskreven person ikke blir ansatt som faggruppeleder, og en mer perifer person blir ansatt i stedet, så vil jeg tolke det som trakassering og utestenging. Kompetanse og motivasjon må være de viktigste kriteriene ved ansettelse. Når den som er mest kompetent og motivert ikke får jobben, da begynner man å lure, sier Halland.

Flere ansatte Universitetsavisa har vært i kontakt med, søker seg nå vekk fra PLU. Alle oppgir utestenging av kolleger når de blir bedt om å beskrive hvorfor de ikke lenger trives på arbeidsplassen. «Trakassering» og «mobbing» er ord som også blir brukt.

Utrygg på akademisk frihet

Alle UA har vært i kontakt med, mener at den langvarige faglige uenigheten mellom fagdidaktikere og pedagoger har vært til å leve med. Men i mars i fjor tilspisset det seg. Faglig uenighet gled over i personkonflikter.

Interne kilder hevder også overfor avisa at faglig uenighet får konsekvenser for folk og bidrar til utrygghet om hva man kan mene og skrive. De er usikre på hvor grensene for den akademiske friheten går ved PLU.

Ukjent for ledelsen

PLU-leder Per Ramberg kjenner seg ikke igjen i kritikken, men sier at han vil ta tak i situasjonen. Han har frem til nå ikke vært kjent at tjenestemannsorganisasjonene Forskerforbundet og Utdanningsforbundet har vært involvert.

– Jeg kjenner ikke til at ansatte ved PLU er blitt utsatt for straffereaksjoner, utestenging eller lignende. Det var nytt for meg inntil Universitetsavisa gjorde meg oppmerksom på at noen føler det slik. Dersom noen har kjennskap til slike forhold eller er blitt utsatt for dette, går jeg ut fra at de henvender seg til meg med nødvendig dokumentasjon slik at saken kan følges opp. PLU har vært kjent som en åpen og inkluderende arbeidsplass, med stor vekt på den enkeltes trivsel og medinnflytelse, sier han.