Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

UiB får bot for forskningstabbe

Av Forskerforum

Publisert 26. november 2012

Universitetet i Bergen må betale 250 000 kroner for å ha forsket på 13 000 personer uten lov.

Fakta

 

  • Statlig spesialpedagogisk støttetjeneste
  • Gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner, brukere og fagmiljø
  • Omfatter fagfeltene hørsel, syn, språk/tale, ervervet hjerneskade, sammensatte lærevansker og døvblinde
  • 850 ansatte
  • 1. januar 2013 slås elleve sentre sammen: Huseby, Bredtvet, Torshov, Skådalen, Øverby, Nedre Gausen, Sørlandet, Tambartun, Møller-Trøndelag, Statped vest og Statped nord.
Kilde: Statped

 

– Dette tar vi til etterretning. Jeg regner med at vi ikke klager på vedtaket, men betaler boten. Vi skal gjennomgå internkontrollsystemet vårt for å se om vi kan forbedre rutinene og systemet.

Det sier rektor Sigmund Grønmo til Bergens Tidende etter at Datatilsynet har vedtatt å ilegge universitetet en bot på 250 000 kroner for urettmessig å ha brukt sensitive opplysninger om 12 853 personer i et forskningsprosjekt.

– Manglet oversikt og kontroll

Ifølge Datatilsynet ble saken først meldt inn i oktober 2011 da Folkehelseinstituttet varslet om at personopplysninger fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) hadde blitt brukt i et forskningsprosjekt, uten tillatelse. Forholdet ble oppdaget da det ble publisert en artikkel som baserte seg på et prosjekt gjort av en stipendiat ved HUSK.  Mens Folkehelseinstituttet er ansvarlig for HUSK, var Universitetet i Bergen ansvarlig for dette konkrete forskningsprosjektet.

At det var Folkehelseinstituttet, og ikke Universitetet i Bergen som meldte fra om avviket mener tilsynet viser at universitetet har hatt manglende oversikt og kontroll over sine forskningsprosjekter, skriver tilsynet på sin nettside.

Datatilsynet mener at universitetets behandling av de sensitive opplysningene i prosjektet i stor grad krenker personvernet til de personene som ikke hadde gitt sitt samtykke til dette.

Koblet til trygdedata

Ifølge Bergens Tidende, som har omtalt saken tidligere i høst, koblet forskningsprosjektet personopplysninger med sensitive opplysninger i trygdedatabasen til Statistisk sentralbyrå. De eldste opplysningene er ulovlig behandlet i syv år. I databasen er det blant annet opplysninger om uførepensjon, sosialhjelp, alderspensjon, barnetrygd, overgangsstønad og sykepenger, skriver avisen.

Informasjonen som det ikke var gitt lov til å hente ut, ble brukt i tre vitenskapelige artikler, ifølge prosjektleder Arnstein Mykletuns egen redegjørelse til Datatilsynet.

Universitetet har tre uker på seg til eventuelt å klage på vedtaket. Hvis vedtaket godkjennes må gebyret betales innen 1. februar.