UiT vil kutte 42 årsverk i administrasjonen
LUKK

UiT vil kutte 42 årsverk i administrasjonen

Av Julia Loge

Publisert 2. mars 2018 kl. 10:06

Universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT Norges arktiske universitet foreslår å kutte 84 millioner kroner i administrasjonen gjennom en spareplan i tre steg.

84 millioner tilsvarer effektiviseringskuttet som UiT Norges arktiske universitet har fått i bevilgningene fra Kunnskapsdepartementet fra 2015 til 2018, skriver Khrono.

Første steg er å kutte 42 årsverk gjennom reduksjon av antall lederstillinger, naturlig avgang og ved at midlertidig ansatte ikke får forlenget kontraktene. Samling av administrative tjenester og sammenslåing av avdelinger skal gjøre at ressurser frigjøres, og flere funksjoner skal digitaliseres. Saken skal opp i universitetsstyret 8. mars.

Neste steg kommer i juni, da skal universitetsdirektøren foreslå innsparingstiltak knyttet til andre administrative oppgaver.

Og hvis målet om kutt på 84 millioner kroner ikke er nådd med dette, kommer tredje steg, der den enkelte administrative avdeling får beskjed om å innfri sparemål innen en gitt frist. En orientering om dette vil bli lagt fram for universitetsstyret til høsten.