Universitetet i Stavanger klager inn NOKUT etter psykologiavslag
LUKK
Annonse
Annonse

Universitetet i Stavanger klager inn NOKUT etter psykologiavslag

Av NTB og Lina Christensen

Publisert 7. mars 2023 kl. 16:35

Universitetet i Stavanger fikk avslag på søknad om å etablere profesjonsstudium i psykologi. Nå reagerer det på søknadsbehandlingen og vil ha avslaget omgjort.

Urimelig lang saksbehandlingstid, manglende dialog og manglende tillit til institusjonene er noe av det Universitetet i Stavanger reagerer på i sin klage på NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

UiS søkte NOKUT om profesjonsstudium i psykologi 15. oktober 2021. Først 12 måneder senere kom en foreløpig konklusjon, der UiS kun fikk tre uker på seg til å svare. Deretter tok det ytterligere fire måneder før svaret fra NOKUT kom, med endelig avslag 14. februar 2023.

– Vi stiller spørsmål ved om det var en slik prosess Stortinget og regjeringen så for seg da man åpnet for at nye institusjoner kunne søke akkreditering til rettsvitenskap, psykologi og teologi. Prosessen bærer preg av rigid kontroll fremfor kvalitetsutvikling, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS i en pressemelding.

Ifølge universitetet ble søknaden avslått fordi det manglet én ansettelse innen personlighetspsykologi og fordi komiteen ønsket noe mer praksis.

Uenig i avslaget

UiS er uenig i vurderingen til NOKUT og ønsker at vedtaket om avslag blir gjort om.

– Vi mener man burde åpne for at en akkreditering kan gis på vilkår om at påpekte mangler blir rettet opp innen oppstart av studiet. I vårt tilfelle ville det vært god tid til å rette opp i disse manglene, ettersom den tidligste oppstarten vil være høsten 2024, sier Eggen.

Dette klager UiS på:

  • Urimelig lang behandlingstid
  • Uforutsigbarhet og manglende dialog
  • Urimelig forhold mellom behandlingstid og frist for tilsvar
  • Forutsetning om detaljerte praksisavtaler med navn på veiledere som potensielt skal veilede i 2030 eller senere
  • Manglende tillit til institusjonene

Kritisk til krav kom ny søknad

Hvis klagen ikke blir tatt til følge og avslaget omgjort, må UiS sende en helt ny søknad. UiS har fått beskjed om at en ny søknad ikke vil behandles før i 2024.

Det er dekan Turid Borgen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kritisk til.

– Vi har et bredt og sterkt fagmiljø innen psykologi og en god studieplan på plass. Med små justeringer står vi klare til å utdanne kompetanse som samfunnet har behov for. Det er stor etterspørsel etter kliniske psykologer i fylket, sier Borgen i en pressemelding.

Hun viser til at kommunene i Rogaland ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har lavest psykologdekning i landet, med 0,5 psykolog-årsverk per 10.000 innbyggere.

Nei til psykologi, ja til rettsvitenskap

Fra før av har universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø profesjonsstudium i psykologi. Gradsforskriften, som regulerte dette, ble endret i 2021. Da ble det åpnet opp for at nye institusjoner kan søke om akkreditering til profesjonsstudier i rettsvitenskap, psykologi og teologi.

Universitet i Agder (UiA) fikk nei til å opprette profesjonsstudium i psykologi i januar. Men i februar fikk både UiS og UiA tommel opp til å starte profesjonsstudier i rettsvitenskap.

Les også: