Varslersak mot tillitsvalgt etter tyskervitssaken
LUKK
Annonse
Annonse

Varslersak mot tillitsvalgt etter tyskervitssaken

Av Julia Loge

Publisert 11. september 2020

Et medlem i Forskerforbundet har sendt et anonymt varsel mot UiB-tillitsvalgt Steinar Vagstad.

31.august mottok Forskerforbundet sentralt et anonymt varsel fra et medlem mot Steinar Vagstad, som leder lokallaget ved Universitetet i Bergen (UiB). Khrono omtalte saken først.

Bakgrunnen er en kronikk i Khrono som Vagstad skrev om den såkalte «tyskervits-saken» ved UiB. Kronikken omhandler det Vagstad opplever som et sprik mellom varselet som studenten sendte inn og hva studenten siden sa i et intervju. Ifølge varsleren har Vagstad mistbrukt sin makt som fagforeningsleder ved å angripe studenten.

Annonse

«Når fagforeningen blir brukt, av dens medlemmer eller av dens ledere, som et makt-middel mot personer eller institusjoner som har mindre makt enn medlemmet og foreningen – da ødelegger foreningen grunnlaget for sin egen legitimitet», står det i begrunnelsen for varslingen.

Forskerforum kjenner ikke hele varselet, det er kun utdrag som er sendt til oss. Korrespondansen mellom Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og Vagstad er spredd til flere personer, etter hva Forskerforum erfarer, deriblant Khrono og Forskerforum.

Oppretter varslingsutvalg

Varsleren kritiserer Forskerforbundet ved UiB og hovedtillitsvalgt Vagstad i fem punkt. Punktene er gjengitt under:

  1. De offentliggjorde at studenten hadde varslet ved bruk av «Si fra» knappen og brøt dermed studentens personvern.
  2. Ved å offentliggjøre saken laget de en ny konflikt med studenten, uten å være provosert av studenten.
  3. Offentliggjøringen førte til massivt ubehag for studenten. Dette ubehaget hadde studenten ikke opplevd dersom lokallaget ved UiB ikke hadde gått ut offentlig.
  4. Lokallaget ved UiB er fullt klar over det ubehaget som deres handlinger har påført studenten, og velger likevel å la være å beklage.
  5. Steinar Vagstad går til frontalangrep på studenten og misbruker således sin posisjon på måter som er fundamentalt i strid med fagforeningens eksistensberettigelse.

Det er kun det siste punktet, som omhandler Vagstad, som blir behandlet som et varsel, fordi de øvrige punktene handler om et lokallag.

Forskerforbundet har nå satt ned et varslingsutvalg ledet av en ekstern advokat, for å behandle anklagen som retter seg mot Vagstad. Samtidig anbefaler forbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp at Vagstad skaffer seg juridisk bistand, og tilbyr at Forskerforbundet dekker det.

– Jeg kommenterer ikke så lenge saken er under behandling, sier Vagstad til Forskerforum. Heller ikke Avløyp ønsker å kommentere saken.

Tyskervits-saken

Det var under en forelesning i fjor høst at en tysk student følte seg trakassert. Professor Svein Larsen skal ha omtalt egen forskning om turisme og uttalt at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen».

Fakultetsledelsen beklaget overfor studenten allerede i fjor høst, men professor Svein Larsen og hans fagforening Forskerforbundet mente det ikke var noen ting å beklage. Forskerforbundet bidro til å løfte saken opp i universitetsstyret og da nådde den også pressen.

Studenten fikk dekket advokatutgifter av universitetet og har også fått 10.000 kroner i kompensasjon.

  • Les også: