Ved disse forskningsinstituttene blir det streik
LUKK
Annonse
Annonse

Ved disse forskningsinstituttene blir det streik

Av Julia Loge

Publisert 16. april 2023 kl. 17:00

Meklingen mellom NHO og LO i frontfagsoppgjøret har ikke ført fram til løsning, og blant de som nå går ut i streik er flere forskningsinstitutter.

Over 20.000 fagorganiserte går nå ut i streik. Både LO og YS har brutt meklingen med NHO i det såkalte frontfagsoppgjøret.

Partene har vært i mekling hos Riksmekleren siden fredag klokka 10 for å bli enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør. Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag, men NHO, YS og LO fortsatte til nesten klokken 17 søndag ettermiddag før de brøt.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Aldri før har det vært streik i et mellomoppgjør.

LO tar ut nesten 23.000 i streik, mens YS har varslet at de tar ut 1.500.

Ved disse arbeidsplassene tar NTL ut medlemmer i streik fra mandag morgen:

 • NIKU – Oslo Hovedkontor
 • Transportøkonomisk Institutt (TØI)
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
 • NORCE avd Stavanger
 • NORCE avd samfunnsvitenskap Bergen
 • NORCE avd Naturvitenskap Bergen
 • Nofima AS – Bergen
 • Nofima AS – Tromsø

Fredag opptrappes streiken til Sintef

Hvis streiken fortsetter, har LO og YS allerede varslet opptrapping fra fredag. Da tas ytterligere 15.600 LO-medlemmer ut i streik. Blant dem er 107 ansatte i Sintef:

 • SINTEF Community Oslo
 • SINTEF Community – Trondheim
 • SINTEF Digital – Trondheim
 • SINTEF Energi AS – Trondheim
 • SINTEF Industri – Trondheim
 • SINTEF Konsernstab – Trondheim
 • SINTEF Ocean – Trondheim
 • SINTEF Oslo avd. Forskningsveien
 • Stiftelsen SINTEF avd. Forskningsveien Oslo
 • Stiftelsen SINTEF Byggforsk avd. Oslo

Etter det FriFagbevegelse erfarer, var streikeuttaket en reaksjon fra LO på at NHO var lite imøtekommende i forhandlingene.

Ønsker minst 4,9 prosent lønnsøkning

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Rammen i frontfaget er førende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Det betyr at den lønnsøkningen industrien tåler, blir omtrent den de andre gruppene i det organiserte arbeidslivet kan vente seg.

LO ville ha reallønnsvekst for sine medlemmer, altså en lønnsvekst som er høyere enn prisstigningen.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år.

 • Les også: