Venstre mener studiepenger er dårlig utredet
LUKK
Annonse
Annonse

Statsråden svarer:

Venstre mener studiepenger er dårlig utredet

Av Asle Olav Rønning

Publisert 17. mars 2023 kl. 10:00

Venstres Ane Breivik mener at innføring av studiepenger for utenlandske studenter er forhastet og dårlig utredet. Statsråd Ola Borten Moe er ikke enig.

Regjeringen har pålagt universiteter og høgskoler å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits allerede fra i høst. Det er fortsatt en del uklarheter om hvor mye studentene skal betale, og hvor mange utenlandske studenter som faktisk kommer til høsten.

I et skriftlig spørsmål på Stortinget ber Venstres vararepresentant Ane Breivik forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe svare på om den såkalte utredningsinstruksen er fulgt i denne saken.

Denne instruksen sier at alle departementer er pålagt å undersøke både positive og negative sider ved et vedtak. Hensikten er sikre at statlige vedtak er godt begrunnet og gjennomtenkt.

− Forhastet, lite gjennomtenkt og for dårlig utredet

Breivik viser til kritikk fra ulike deler av kunnskapssektoren mot innføring av studiepenger.

«Universitetene og høgskolene har de siste månedene brukt mye tid og ressurser på å finne ut hvordan de skal håndtere innføringen av studieavgifter for internasjonale studenter. Det har blitt tydelig at innføringen er forhastet, lite gjennomtenkt og konsekvensene for dårlig utredet» skriver Breivik.

Breivik viser til at det blant annet mangler rutiner slik at utdanningsinstitusjonene kan innhente data om statsborgerskap fra søkere. Ifølge Breivik har de heller ikke mulighet å sjekke hvem de skal ta betalt av.

«Dersom departementet hadde fulgt utredningsinstruksen og kartlagt konsekvenser og utfordringer, kunne man ha forutsatt disse utfordringene før Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2023» skriver Breivik.

Borten Moe avviser å utsette

I sitt svar tidligere denne uka peker Borten Moe på at lovforslaget ble sendt ut på høring i oktober i fjor med svarfrist i desember. Statsråden mener at forslaget er godt utredet gjennom statsbudsjettet som ble lagt fram i fjor høst og gjennom høringen.

«Jeg mener utredningsinstruksens krav er ivaretatt, og Stortinget har gjort vedtak om at dette skal gjennomføres» svarer Borten Moe.

Han mener at det har vært en god dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet (UHR) i denne saken. Borten Moe viser til at mulige søkere har blitt varslet god tid i forveien.

«UHR har tatt til orde for at innføring av studieavgift bør utsettes. Det mener jeg det ikke er grunnlag form» skriver Borten Moe.

Døra på gløtt for stipendordning

Borten Moe varsler at de nødvendige lovendringene skal legges fram for Stortinget i vår.

Døra holdes på gløtt for at det kan bli stipendordninger for søkere fra land utenfor EØS og Sveits. Kunnskapsdepartementet vil be Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utrede dette.