Vil endre Forskningsrådets styre permanent
LUKK
Annonse
Annonse

Vil endre Forskningsrådets styre permanent

Av Julia Loge

Publisert 12. januar 2023 kl. 13:35

Det er færre styremedlemmer i det midlertidige styret som sitter nå. Kunnskapsdepartementet vurderer å fortsette slik.

Da forskningsminister Ola Borten Moe kastet styret i Forskningsrådet i mai i fjor ble de erstattet av et midlertidig styre med fem representanter pluss to ansattrepresentanter. Ifølge forskriften for Forskningsrådet er det elleve styremedlemmer.

Nå har Kunnskapsdepartementet sendt forskriften ut på høring. Der står det blant annet at de vil vurdere om dette mindre styret bør bli normen.

«De ordinære styrene i Forskningsrådet har i utgangspunktet spilt en viktig representativ rolle, med bred representasjon fra UH-institusjoner, instituttene, næringslivet og offentlig sektor. Samtidig utgjør styret virksomhetsledelsen i Forskningsrådet og har ansvaret for rådets samlede virksomhet, jf. vedtektene § 3. For å tydeliggjøre styrets rolle som leder for forvaltningsorganet, vil Kunnskapsdepartementet vurdere om ordningen med et noe mindre styre bør videreføres på permanent basis», står det i høringsnotatet.

I notatet framheves også det uvanlige ved at Forskningsrådet har et eget styre. «Dette er ulikt de fleste andre forvaltningsorganer i staten.» Kunnskapsdepartementet foreslår også å flytte utnevnelsen fra Kongen i statsråd til departementet.

I notatet foreslås det også å slå sammen dagens vedtekter og virksomhets- og økonomiinstruks i en ny virksomhets- og økonomiinstruks.

  • Les også: