Vil omorganisere hele UiT
Annonse
Annonse

Vil omorganisere hele UiT

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 6. januar 2016

Nå er ti læresteder samlet under UiT-paraplyen. Det er utfordrende, mener rektor Anne Husebekk, som vil se på om fakultetsstrukturen er god nok.

Fakta

Etter sammenslåing har FHIs lokallag 325 medlemmer, hvorav

  • 60 kom fra Kunnskapssenteret
  • 24 kom fra Sirus
  • 8 kom fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet

– De fire fusjonene vi har vært igjennom, har bidratt til at vi kanskje ikke har en helt hensiktsmessig organisering av universitetet. Jeg er litt i tvil om fakultet er den beste måten å strukturere universitetet på. Vi skal derfor nå gå inn i en prosess der vi vurderer hele organiseringen.

Det sier rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), som fra nyttår har gjennomgått nok en stor fusjon: Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad har blitt en del av universitetet.

Les også: – Frustrasjonen i Finnmark må frem

Mer dynamikk, mindre silotenkning

Husebekk ser for seg at UiT i fremtiden bør vurdere en mer tverrfaglig organisering, med sentre eller det som fra engelsktalende land gjerne er kjent som «schools of …».

– De er kanskje mindre basert på tradisjonelle disiplinfag, men kan være tematiske og med en viss dynamikk. Det kan være en struktur som gjør det mulig å møte omorganisering på en lettere måte enn vi kan med silotenkningen som ligger i fakultetsstrukturen.

Hun viser til at problemstillingene som universitetene blir stilt overfor av EU, Forskningsrådet og samfunnet, blir stadig mer kompliserte.

– Ta for eksempel klimaforandringer, som kan kreve svar fra fagmiljøer innen biologi, meteorologi, økonomi, helsefag og sammfunnsvitenskap. Både det å skjønne klimaforandringene og å forberede samfunnet på hva man må gjøre for å møte utfordringene, er utrolig komplekst. Hvor lett er det for universitetet å stille opp med sterke forskerteam som kan møte disse utfordringene, eller å tilby studier som er mer komplekse og som møter behovene samfunnet har for ny kunnskap, spør hun, men understreker at dette er på forslagsstadiet:

– Jeg vet ikke på langt nær hvor den diskusjonen vil føre oss om fem år.

Modernisering

I desember skrev Forskerforum om ansatte ved UiTs campus i Alta som uttrykte bekymring om organiseringen av universitetet. Der har man opprettet et eget fakultet, Finnmarksfakultetet, samtidig som flere avdelinger samme sted er underlagt andre fakulteter styrt fra Tromsø. Også i den nye fusjonen med Narvik og Harstad opprettes det egne, lokale fakulteter.

– Vi har ikke helt landet strukturen ennå. Det som er klart, er at det blir et nytt ingeniørvitenskapelig fakultet i Narvik. Vi har ikke konkludert i Harstad, men har foreløpig løftet opp ett miljø som skal fungere på nivå to, fakultetsnivå. Og så vil vi senere vurdere hvordan vi skal gjøre det permanent.

– Er det å gå vekk fra fakultetstankegangen et svar på fusjoner som går på tvers både av geografiske og faglige skillelinjer?

– Jeg velger å se det som en mer moderne måte å tenke struktur på. Ved de to siste fusjonene har vi ikke fått mange nye fag til universitetet, så det er ikke fusjonene som har ført til at vi må tenke på denne måten. Det er en modernisering mer enn noe annet som har tvunget seg frem gjennom fusjonene. Det er alltid vanskelig å tenke nytt når det gjelder organisering, men jeg tror det er på tide å gjøre det.