Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Vil sentralisere infrastruktur

Av Forskerforum

Publisert 29. oktober 2013

vil-sentralisere-infrastruktur


Dyr forskningsinfrastruktur må være gjenstand for nasjonal planlegging, konkluderer utredning.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

SVERIGE: Forskningsinfrastruktur må planlegges sentralt og mer langsiktig, konkluderer en utredning på oppdrag fra det svenske Vetenskapsrådet.

Kåre Bremer, tidligere rektor ved Stockholms universitet, har ledet utredningen, og han konkluderer med at midler til forskningsinfrastruktur krever en annen form for organisering og utlysning enn vanlige forskningsmidler.

Han sier til fagbladet Universitetsläraren at lokale interesser må vike for de nasjonale interessene.