Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

1 av 4 mistrives på jobb

Av Forskerforum

Publisert 24. november 2011

Siden 2008 er andelen misfornøyde ansatte ved tidligere Høgskolen i Oslo doblet.

Fakta

 

  • er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH), Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Hedmark og Oppland fylkeskommunar
  • har som mål å bli ein felles høgskole innan 1. januar 2013
  • har som mål å etablere Universitetet i Innlandet 1. januar 2015

 

Mistrivselen blant de ansatte på gamle Høgskolen i Oslo øker, skriver Universitas. Arbeidsmiljøundersøkelser fra skolen før sammenslåingen med Høgskolen i Akershus (HiAk) i sommer, viser drastisk økt misnøye blant ansatte. I juni i år svarte én av fire ansatte at de trives mindre godt i sin arbeidssituasjon, mot én av ti i 2008.

– Forferdelig

– Disse tallene er helt forferdelige. Ledelsen er klar over trivselsproblemene, som i hovedsak gjelder de ansatte i administrasjonen. Vi har spurt om hvilke tiltak som vil iverksettes, men det har vi ikke fått svar på, sier Vera Berg, hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

– Vi beveger oss i en stadig mer byråkratisk retning, og mange føler at administrasjonen ønsker å styre og kontrollere både beslutninger og de ansattes debattmulighet, sier Berg til Universitas.

La ned debattforum

Som hovedtillitsvalgt mottar hun stadig tilbakemelding om en gryende misnøye fra ansatte ved skolen. Blant annet har nedleggelsen av det åpne debattforumet på høyskolens nettsider satt sinnene i kok, forteller hun.

–Dette er et eksempel på manglende vilje til åpenhet, mener Berg.

Arbeidsmiljøundersøkelsene er distribuert blant de tillitsvalgte, men ikke til de ansatte.

– Vi fikk beskjed av høyskoledirektøren om ikke å distribuere den videre, fordi den skulle arbeides mer med, sier Berg.

– Jobber for god informasjon

Høyskoledirektør Ann Elisabeth Wedø er av en annen oppfatning.

– Det medfører ikke riktighet. Resultatene ble kommunisert i møte med tjenestemannsorganisasjonene tidligere i høst, og det har aldri vært uttrykt noe fra min side om at det ikke skal distribueres videre. Tvert i mot arbeider jeg for god informasjon og åpenhet i organisasjonen, sier Wedø.

Stabsdirektør ved HiOA Ragnvald Thilesen medgir at resultatene fra undersøkelsen ikke er blitt lagt ut på internett.

– Men jeg ser ingen grunn til å la være å legge dem ut. Jeg vet ikke hvorfor det ikke har skjedd, sier han.

Skylder på sammenslåing

Thilesen gir høyskolens utvidelse skylden for misnøyen.

– Det kommer nok av fusjonen med Høgskolen i Akershus (HiAk). I vårhalvåret var det mye uro, som det ofte er ved omorganiseringer. Mange var usikre på fremtiden og hva som ville skje videre. Det ga nok spesielt utslag på trivselen i den perioden, sier han.

Thilesen er enig i at andelen som mistrives er veldig høy.

– Ja, det er det. Men vi er relativt sikre på at det vil være bedre nivå på undersøkelsen etter nyttår, fordi de ansatte vet hvordan det har blitt, sier han, og peker på at det er få ansatte som har sluttet.