22 stillinger kuttet fra smittevern i Folkehelseinstituttet
LUKK

22 stillinger kuttet fra smittevern i Folkehelseinstituttet

Av Julia Loge

Publisert 16. mars 2020 kl. 17:57

Etter mange år med nedbemanning ved Folkehelseinstituttet frykter tillitsvalgt at de ikke vil klare å følge opp hvor korona-pasientene er smittet.

Siden 2015 har Folkehelseinstituttet vært gjennom flere nedbemanningsprosesser, både på grunn av regjeringens kutt i offentlig sektor og gjennom andre føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2015 til 2018 ble 223 årsverk nedbemannet, ifølge FHIs siste årsrapport.

Selve beredskapsfunksjonene har høy prioritet, men med mange kutt og nedbemanningskrav «kan det også bli en utfordring med våre prioriteringer», skriver Marc Gayofar, tillitsvalgt for NTL ved Folkehelseinstituttet til Forskerforum.

– Når budsjettene er trange og noe skal prioriteres høyt, som vår beredskap, må noe annet prioriteres ned. Problemet er at vi har vært så lenge i den situasjonen at vi ikke sitter igjen med noe som kan prioriteres ned lenger, sier Gayofar.

Smittevern skjermet

Ifølge Gayofar er smittevernberedskapet skjermet. Kuttene der har vært mindre enn i andre seksjoner, men likevel er antallet ansatte redusert fra 280 til 258, altså 22 stillinger, siden ABE-kuttene startet i 2015. Det er en nedgang på 7,9 prosent. Gayofar forteller også at digitalisering har ført til effektivisering av arbeidet.

Til sammenligning har miljø og helse blitt kuttet fra 124 til 76 stillinger.

Manglende ressurser

«Land med tilsvarende befolkningstall, som Danmark og Skottland, har betydelig flere årsverk innen smittevern ved sine nasjonale institutter enn det Norge har», står det en situasjonsbeskrivelse av smittevernberedskapen i Norge i 2018.

Smittevern-området i Folkehelseinstituttet jobber blant annet med smittevernvakt, beredskap og oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer. Folkehelseinstituttets feltepidemiologiske team hjelper den kommunale helse- og omsorgtjenesten med utredning, oppklaring og tiltak for å stoppe infeksjonsutbrudd.

Gayofar sier til Forskerforum at kapasiteten til å spore opp smitteveier for de som tester positivt på koronavirus, er en av funksjonene der FHI bistår kommunene, men hvor kapasiteten er begrenset. I FHIs dagsrapport mandag 16. mars var smittested uavklart for 58 koronasyke.

I rapporten fra 2018 fikk Folkehelseinstituttet kritikk. «Arbeidsgruppen har gitt tydelige innspill til Folkehelseinstituttet om at manglende ressurser på Folkehelseinstituttet hindrer nasjonal standardisering av smittevernet og gjør at spesialist- og kommunehelsetjenesten ikke får den faglige bistand de trenger for å ivareta smittevernet lokalt», står det i rapporten.

Nedbemanning og oppdelinger

I 2015 hadde Folkehelseinstituttet 1170 ansatte fordelt på 1089 årsverk. Siden da har det skjedd store endringer. Sammenslåinger har bragt inn nye ansatte og oppdelinger har skilt ut andre ansatte til andre arbeidssteder. I tillegg har det vært flere runder med nedbemanning.

«De siste årene er antall årsverk ved instituttet redusert fra 1042 ved utgangen av 2015 til 866 ved utgangen av 2018. Dette er korrigert for virksomhetsoverdragelser i perioden og gir en reduksjon på 17 prosent», står det i FHIs årsrapport fra 2018.

Forskerforum kontaktet Folkehelseinstituttet med våre spørsmål tirsdag 10.mars. De har mange henvendelser og har foreløpig ikke svart oss.

  • Les mer: