35 millioner til FFI etter ekstremværet i fjor høst
LUKK

35 millioner til FFI etter ekstremværet i fjor høst

Av Asle Olav Rønning

Publisert 16. mai 2024 kl. 10:12

Ekstremværet Hans, som slo til i august 2023, førte til omfattende skader hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Det fulle omfanget av skadene ble først kjent med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag. Der gir regjeringen nye 17 millioner kroner til FFI for utbedring etter flomskadene.

Dette kommer på toppen av 18 millioner kroner i saldert statsbudsjett før jul i fjor. Samlet blir ekstrabevilgningen på 35 millioner kroner.

Ifølge revidert nasjonalbudsjett førte oversvømmelse til omfattende skader på lager, laboratorium, utstyr, elektriske anlegg og ventilasjonsanlegg i ett av byggene.

− Kostnadene knytter seg i hovedsak til å utbedre vannskader på bygg, infrastruktur og erstatning av ødelagt utstyr. Deler av beløpet er brukt på forebyggende tiltak mot lignende hendelser, skriver Bjørnar Stifossen, sjef for økonomi og virksomhetsstyring, i en epost til Forskerforum.

Det var 8. august i fjor at omfattende nedbør førte til ekstremt høy vannføring, flom og ødeleggelser flere steder på Østlandet. NRK meldte da at det det hadde trengt vann inn i flere bygg hos FFI, som holder til på Kjeller i Lillestrøm.

Brannvesenet i kommunen opplyste da til NRK at skadeomfanget kunne blitt enda større, men at man hadde lykkes med tiltak for å begrense skadene.

Med ekstrabevilgningen og noen andre påplussinger blir årets tilskudd til FFI økt fra 273 millioner kroner til 299 millioner kroner.

Ekstremværet Hans førte også til at Høgskolen i Innlandet måtte evakuere sin campus på Evenstad i Innlandet, og stengte bygninger ved campus på Lillehammer. Ekstremværet ga også stengte museer på Hønefoss og på Romerike. Også museer på Hadeland og i Valdres ble rammet.

Les også: