Hvordan går det med omstillingen til kunnskapssamfunnet hvis færre vil bli forskere?

Hvordan skal akademia klare å holde på forskertalentene? Konkurransen om dem spisser seg til, ifølge Forskerforbundet. Kampen om talentene er tema for det årlige forskningspolitiske seminaret som forbundet arrangerer på Hotel Bristol i Oslo i dag.