Avvikler forkurs i matematikk for lærerstudenter

Avvikler forkurs i matematikk for lærerstudenter

Av Julia Loge

Publisert 21. november 2019

Firerkravet i matematikk består, men nå er det slutt på at universitetene hjelper søkerne å bedre karakteren.

– Forkurset har gitt flere søkere mulighet til å komme inn på en lærerutdanning og det har vært viktig i en overgangsperiode. Nå ser vi imidlertid at det er en større andel enn før som oppfyller mattekravet. Derfor avvikler vi dagens ressurskrevende forkurs, og satser heller på en nettbasert løsning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I 2016 ble det bestemt at søkere må ha karakteren fire i den enkleste matematikken fra videregående skole, for å komme inn på lærerutdanningene. Alle universitetene som tilbyr lærerutdanning opprettet da et sommerkurs der søkere som hadde karakteren tre kunne ta et kurs og prøve å kvalifisere til et høyere nivå.

Totalt har 649 kandidater bestått kurset, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Forkurset i matematikk var et intensivt opplegg over fire uker. For en del var kurset for kort til å forbedre karakteren og mange bestod ikke. Kurset var dessuten veldig ressurskrevende.

Nytt nettilbud

De som har satset på at det kommer et forkurs i 2020 skal likevel få et tilbud. Nå vil regjeringen bruke 5 millioner kroner på kvalifiseringskurs over nettet.

– Vi er i dialog med Universitet i Sørøst-Norge (USN) om å ta hovedansvaret for å lage et nettbasert kurs til de som vil forbedre karakteren i matematikk frem mot neste opptak, sier Nybø.

Kurset skal tilbys over hele landet. Det skal gå over en lengre periode enn de fire ukene forkurset varte, og skal legge til rette for at man kan ta en privatisteksamen.

I stedet for at det er universitetsansatte som gir kurset, skal det nå være matematikklærere som kjenner lærestoff, læremidler og elevgruppe godt, som skal gjennomføre undervisningen, skriver USN.

Undervisning og veiledning er gratis for kursdeltakerne, men selve privatisteksamen dekkes ikke. 

Må stille krav

Statsråd Nybø mener det er viktig at de som tas opp til lærerutdanning, klarer de faglige kravene som de møter i utdanningen. Kravet om karakter fire i matematikk er viktig for å få bedre kvalifiserte studenter med gode forutsetninger for å fullføre utdanningen.

– Vi har gjort utdanningen femårig og stiller høyere krav til de som skal bli lærere. Jeg tror det er viktig for at flere både skal velge, og gjennomføre, en lærerutdanning i årene som kommer, sier Nybø.