Seks av ti strøk på forkurs i matematikk

Av Jørgen Svarstad

Publisert 6. august 2018

60 prosent av de som forsøkte å forbedre mattekarakteren sin for å komme inn på lærerutdanningen, klarte det ikke.

For å bli tatt opp på lærer- eller lektorstudiet, kreves det karakteren 4 i matematikk. De som har karakteren 3, får imidlertid tilbud om å ta et kvalifiserende forkurs i sommerferien. Kurset avsluttes med en fem timers prøve. De som består, som altså får tilsvarende karakteren 4 eller bedre, får likevel lov til å studere til å bli lærere.

I dag kom tallene fra forkurset. Av totalt 356 deltakere i år, fikk 143 bestått. Det tilsvarer 40,2 prosent. 59, 8 prosent strøk altså.

Likevel har det vært en  en sterk økning i prosentandelen som får bestått. I fjor var det 33,8 prosent som bestod på landsbasis, og i 2016 var det bare 24,5 prosent som bestod.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) virker fornøyd med utviklingen.

– Denne økningen i prosentandelen som består, er svært gledelig. Nå skal vi se på hvordan vi kan løfte dette ytterligere neste år, sier Nybø sier i en pressemelding.

– Det er krevende å gå fra karakteren tre til fire på bare noen uker, men årets resultater viser at dette er mulig. Jeg håper dette motiverer fremtidige studenter som sliter litt med matematikken. En skikkelig innsats i løpet av sommeren kan gi svært solide resultater, sier Nybø.

Det er store forskjeller mellom institusjonene. På Oslomet bestod hele 59, 5 prosent. Dårligst gjorde Høgskolen i Østfold det, der bare 11,1 prosent bestod.

Her er tallene for andel bestått fordelt på institusjon:

Oslomet: 59,5%
NLA Høgskolen: 55,6%
Høgskulen på Vestlandet: 40,9%
Nord Universitet: 40%
Universitetet i Tromsø: 38,9%
NTNU:38,5%
Høgskulen i Volda: 37,5%
Universitetet i Sørøst-Norge: 34,1%
Høgskolen i Østfold: 11,1 %

–Vil miste mange gode lærere

Leder Frank Aleksander Brein for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet synes også det er positivt at flere består forkurset. Men Pedagogstudentene er mot mattekravet. Brein sier:

–Når 143 av 356 bestod, betyr det at 213 personer, som var motiverte til å bli lærere og bruker sommerferien på å gå forkurs, ikke får komme inn på studiet. Sånn jeg ser det, er dette kjempeproblematisk når vi har en lærermangel i skolen. Derfor mener vi at et krav om karakteren 4 i snitt, heller enn karakteren 4 i matte, ville vært smartere og mer rettferdig.

Det var i 2016 at regjeringen skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningen. Minimumskravet er karakteren fire i det enkleste mattefaget for å få opptak til studiet

Les også: