Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Bekymret over færre studenter

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 31. mai 2013

bekymret-over-f-rre-studenter

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Etter et tiår med omfattende vekst i tallet på internasjonale studenter opplever amerikanske universiteter og høyskoler en stagnering.

Mens antallet studenter steg med ni prosent i 2012 og elleve prosent i 2011, var det kun en vekst på én prosent i år.

Årsaken er primært en nedgang på fem prosent blant kinesiske studenter, som utgjør en tredjedel av de internasjonale universitetsstudentene.

Rådet for høyere utdanningsinstitusjoner, som har gjennomført undersøkelsen, mener det må bli lettere å søke seg til utdanning i USA.