Kan bli streik
LUKK

Kan bli streik

Av Liv Rønnaug Lilleåsen og Julia Loge

Publisert 29. april 2018 kl. 09:37

To dager før fristen gikk ut, brøt LO, Unio og YS lønnsforhandlingene med staten. Hvis partene ikke kommer til enighet blir det streik 24. mai.

Oppdatert 30.4 kl. 12.

Natt til søndag brøt Unio, LO og YS forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør. Statens siste tilbud var ikke godt nok, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat og leder i Forskerforbundet.

– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren.

Staten forhandler videre med Akademikerne. Lønnsoppgjørene i kommunene, Spekter og Oslo kommune fortsetter også fram til midnatt.

Unio, LO og YS oppgir to grunner til at det ble brudd.

– For det første fordi staten ønsket å avskaffe både lønnstabellen og lønnstrinn. Det kunne ikke vi godta, fordi det er viktige mekanismer for å sikre en forutsigbar og rettferdig lønnsutvikling for våre medlemmer. For det andre kunne vi ikke godta den økonomiske profilen i statens tilbud. Det er avgjørende for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer, og det blir vanskelig hvis en for liten andel av midlene fordeles sentralt, sier han.

Forhandler om lønnssystemet

Lønnssystemet har vært et stort tema i årets forhandlinger. I dag finnes det 43 lønnsrammer i staten, og hver av disse har 21 alternative plasseringer i lønnstabellen slik at ansiennitet gir ulike tillegg. Flere har jobbet med ulike alternativer for å forenkle dette systemet, og både staten og Akademikerne ønsket å fjerne ordningen med lønnstabeller og lønnstrinn.

Staten foreslo et en lønnsstige med automatiske opprykk, mens Unio ønsket å beholde mer av dagens ordning. Nå forhandler Akademikerne og staten videre, men det kunne ikke de øvrige forbundene gå med på.

Aaslestads andre argument for å bryte forhandlingene er den økonomiske profilen, det vil si hvordan lønnsveksten skulle fordeles. Statens siste tilbud satt en ramme på 2,8 prosent lønnsøkning, og foreslo at 2,65 skulle fordeles lokalt, mens det sentrale oppgjøret skulle gi 0,75 prosent generelt tillegg i fastlønnen. LO ville at alt skulle fordeles i det sentrale oppgjøret, mens Unio ønsket en jevnere fordeling mellom det sentrale og det lokale oppgjøret.

Mekling starter onsdag

Fakta
<

– Vi er fornøyd med at vi fortsatt forhandler med Akademikerne om modernisering av lønnssystemet og økt lokalt handlingsrom. Samtidig beklager vi sterkt at det ikke var mulig å komme fram til enighet med de andre partene, sier kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Onsdag 2. mai møtes partene til mekling hos Riksmekleren og den foreløpige fristen er natt til 24. mai. Hvis de ikke blir enige der, kan det bli streik. De som eventuelt skal streike, vil få vite dette i god tid og samtidig som Unio gir beskjed til arbeidsgiverne, sannsynligvis rundt 14. mai.

Til Forskerforum sier Aaslestad at han føler seg midlertidig utladet etter noen intense døgn i sluttfasen.

– Men nå skal vi til riksmegler, så til det er jeg klar igjen til ny, konsentrert innsats, lover han.

 

  • LES MER: