Krevende innspurt i årets lønnsoppgjør
LUKK

Krevende innspurt i årets lønnsoppgjør

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 27. april 2018 kl. 07:08

Fristen går ut natt til 1. mai.

Årets hovedtariffoppgjør er snart i mål, og siden starten av april har partene forhandlet. Men få dager før fristen går ut i de parallelle oppgjørene i staten og kommunene, er forhandlingene svært krevende, ifølge NTB.

I begge oppgjør meldes det om vanskelige forhandlinger, og i statsoppgjøret anses faren for brudd stor i år.

Forhandlingsleder for Unio stat og leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, ønsker ikke å kommentere forhandlingene.

Petter Aaslestad (leder Unio stat) Anders Kvam (forhandlingsleder Akademikerne), Statens personaldirektør Gisle Norheim, Pål N. Arnesen (forhandlingsleder YS) og LO Stats leder Egil André Aas.

– Vi er nå midt i forhandlingene, og jeg kan derfor ikke kommentere noe om innholdet. Men vi arbeider for å få til en forhandlingsløsning innen fristens utløp på mandag. Jeg regner med intense dager fremover, sier han til Forskerforum.

Etter det NTB erfarer kan et eventuelt brudd i staten komme godt før fristens utløp natt til tirsdag, 1. mai.

– Lønnsgapet må reduseres

I statsoppgjøret kjemper LO, YS og Unio for å sikre en størst mulig pott til sentral fordeling, mens Akademikerne og arbeidsgiversiden ønsker at alt skal fordeles ute i direktoratene og virksomhetene.

For etter noen magre år, krever hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede at lønnsgapet reduseres, slik Aaslestad uttalte da tariff-forhandlingene startet i april.

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017.

Fakta
<

Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling, mener Unio.

– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen.

I 2018 er det hovedtariffoppgjør, noe som betyr at partene kan forhandle om alt i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler. I 2016 ble de også enige om å utarbeide et nytt lønns- og forhandlingssystem.