Curt Rice: Frykter ytterligere innstramminger ved kinesiske universitet
LUKK

Curt Rice: Frykter ytterligere innstramminger ved kinesiske universitet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 9. januar 2020 kl. 09:00

Strengere myndighetskontroll ved kinesiske universiteter får ikke konsekvenser for samarbeid med Oslomet.

Før jul skrev Forskerforum om de nye innskjerpingene i verdidokumenter ved noen av Kinas toppuniversiteter. Fudan universitet i Shanghai var blant tre universiteter der myndighetene fjernet begrepet tankefrihet fra verdidokumentene, og hvor universitetenes lojalitet til kommunistpartiet ble fremhevet. Forskerforum ba samtlige rektorer ved norske samarbeidsinstitusjoner om å svare på hvordan de oppfattet endringene og hvilke konsekvenser de ville få for samarbeidet.

Bekymringsfullt

Rektor ved Oslomet Curt Rice svarer nå via en kommunikasjonsrådgiver at det er bekymringsfullt at universiteter i Kina gjør disse endringene.

– Men dette er først og fremst et uttrykk for det presset fra myndighetene som kinesiske universiteter utsettes for. Vilkårene for akademisk frihet er og har i lang tid vært trange. Det er vi fullt klar over. Men vi frykter nå en utvikling hvor de strammes inn ytterligere, sier Rice.

Så langt har ingen norske universiteter eller høyskoler som samarbeider med Fudan gjennom Det nordiske senteret svart at de vil gjøre endringer i sitt samarbeid. Det vil heller ikke Oslomet gjøre.

Viktig med samarbeid

 – I første omgang vil ikke dette få konsekvenser for vårt samarbeid med Fudan universitet. Snarere mener vi det er viktig å opprettholde samarbeidet for å sørge for at kinesiske forskningsmiljøer forblir åpne for internasjonale impulser. Akademisk samarbeid er fortsatt en viktig kanal inn mot et kinesisk samfunn som utsettes for stadig strengere myndighetskontroll, sier Rice.

Han utelukker ikke at det kan skje en utvikling som kan føre til reaksjoner fra Oslomet.

– Samtidig må vi være forberedt på at det kan skje ting som gjør at vi må revurdere vårt samarbeid med kinesiske aktører i fremtiden, sier Rice.

Les også: