– Det er veldig vanskelig å se noen gladsaker i årets budsjett
LUKK

Statsbudsjettet 2020:

– Det er veldig vanskelig å se noen gladsaker i årets budsjett

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 7. oktober 2019

Statsbudsjettet svikter samfunnets behov for forskning og høyere utdanning, mener Curt Rice. – Kan se ut som et nytt hvileskjær for forskning, mener Arbeiderpartiet.

– Jeg er kjempeskuffet over dette budsjettet. Det setter oss ikke i stand til å kunne levere på det samfunnet forventer, sier Curt Rice.

I Stortingets vandrehall leverer rektoren ved Oslomet en kraftsalve mot regjeringens budsjettforslag for 2020. Det er langt mellom lyspunktene.

Annonse

– Det er veldig vanskelig å se noen gladsaker i årets budsjett, sier Rice.

Kortsiktige målsettinger

Han viser særlig til avbyråkratiseringskuttet, manglende studieplasser og realnedgangen i forskningsbevilgningen. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legger opp til en realnedgang i bevilgningene til forskning på rundt 0,8 prosent. Trøsten for statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø er at statens investeringer i forskning holder seg på over 1 prosent av BNP, men andelen reduseres fra 1,06 prosent av BNP i 2019 til 1,03 prosent i 2020.

– Det viser en manglende evne til å tenke langsiktig. Det er kortsiktige målsettinger som blir prioritert og det er ikke noen fornuftig måte å drive budsjettvirkomsomhet på, sier Rice.

De 250 nye studieplassene som regjeringen bevilger i 2020 beskriver han harselerende som «søtt».

– Det er så til de grader ikke i nærheten av det som gjenspeiler samfunnets behov. Vi har sykepleiermangel, vi har lærermangel, vi har IT-kompetansemangel, sier Rice.

Nytt hvileskjær

Av de 250 studieplassene skal 75 opprettes innen helse- og sosialfag, primært sykepleie. Oslomet får ingen av plassene.

– Når jeg driver landets største sykepleierutdanning i landets mest folkerike region, skulle man tro at jeg hadde fått noen av de studieplassene. Det forutsetter jeg at er en tabbe.  

– Det kan se ut som om vi er på vei inn i et nytt hvileskjær for forskning, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: Aksel Kjær Vidnes

Han får støtte fra Arbeiderpartiets fraksjonsleder i utdannings- og forskningskomiteen Torstein Tvedt Solberg.

– Dette er et budsjett som ikke møter fremtidens utfordringer. Det er altfor svakt på forskning og høyere utdanning. Det er altfor få nye studieplasser i forhold til behovet. Det vi har klart å se til nå er på ingen måte imponerende. Vi trenger forskningen for å løse utfordringene på teknologi og ikke minst klimakrisen.

Han er kritisk til realnedgangen for forskning på 0,8 prosent.

– Vi vil nå gå grundig inn i tallene, for det kan se ut som om vi er på vei inn i et nytt hvileskjær for forskning, sier han, med henvisning til det såkalte hvileskjæret i forskningsinvesteringene da Øystein Djupedal var kunnskapsminister.

– Forskningen taper

Leder av Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind opplever heller ikke budsjettforslaget som lystig lesning.

– Det er tydelig at prioriteringen av forskningen har tapt i forhold til andre prioriteringer. Dette rigger oss ikke til å nå treprosentmålet, sier Lind med henvisning til målsettingen om at Norges forskningsaktivitet skal utgjøre tre prosent av BNP innen 2030, hvorav to prosentpoeng skal være næringslivsaktiviteter.

Med få nye studieplasser, kutt i forskningen og videreføring av ABE-kuttene opplever Curt Rice at Oslomet blir fratatt muligheter til å løse samfunnsoppdraget universitetet er satt til. ABE-kuttet opplever han som et reelt hinder.

– Det er en feil prioritering å unndra penger i stedet for å la meg utdanne flere sykepleiere og lærere, sier han.

LES OGSÅ: