Nedgang for forskning
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbudsjett 2020:

Nedgang for forskning

Av Julia Loge

Publisert 7. oktober 2019 kl. 11:13

Statsbudsjettet for 2020 innebærer en samlet realnedgang til forskning og innovasjon, viser tall fra Forskerforbundet og Forskningsrådet.

– For femte året på rad bruker vi mer enn 1 prosent av brutto nasjonalprodukt på forskning. Jeg er svært fornøyd med at regjeringen oppfyller målene vi har satt oss, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Men mens Iselin Nybø er svært fornøyd med regjeringens satsning på forskning, innovasjon og høyere utdanning, er Forskerforbundet og Forskningsrådet mindre fornøyde. Ifølge Forskerforbundet har forskningsbevilgningene gått ned med 0,9 prosent når de justerer for lønns- og prisvekst på 3,2 prosent. Til sammenligning har statsbudsjettet i sin helhet vokst med 0,8 prosent.

Forskningsrådet sammenholder forskningsbevilgningene med Norges brutto nasjonalprodukt. Også der finner de en realnedgang i statsbudsjettet for 2020. BNP-andelen går ned fra 1,06 prosent til 1,03 prosent fra 2019 til 2020. I kroner utgjør dette rundt 1 milliard. Samlet de siste fire årene fra 2017 har det vært en nedgang fra 1,09 prosent, skriver Forskningsrådet.

Tilsammen i statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å sette av 38,9 milliarder kroner til forskning og utvikling.

– I en tid med betydelige omstillingsutfordringer knyttet til klima, lavutslipp, nyskaping i næringslivet, globalisering og mer effektive offentlig tjenester, er dette ikke veien å gå, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Også Norges Forskningsråd får et kutt i overføringene fra Kunnskapsdepartementet, totalt 1,3 prosent sammenlignet med årets budsjett.

Fortsetter ABE-kutt

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres for sjette år på rad. De samlede «effektiviseringskuttene» er nå oppe i nærmere 1,3 milliarder kroner, viser tall fra Forskerforbundet.

– Dette er ikke effektive kutt, det er tvert imot kutt som gir dårligere forskning og undervisning. Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp formuleringen i Granavolden-plattformen om å målrette effektiviseringsreformen, sier Lind.

I 2020 reduseres Universitetet i Oslos (UiO) bevilgning med over 28,5 millioner kroner på grunn av dette tiltaket. Rektor mener det betyr at de nå må kutte i de faglige aktivitetene.

– Siden ABE-reformen ble innført har UiO fått redusert sin bevilgning med om lag 500 millioner kroner. Dette tilsvarer 400-450 administrative stillinger. Det er grenser for hvor mye administrasjon vi kan kutte, særlig med tanke på at universitetene stadig får nye oppgaver. Dette betyr at vi må kutte i faglige aktiviteter, kommenterer UiO-rektor Svein Stølen.

Universiteter og høyskoler får også justert opp budsjettene sine i tråd med prisvekst, i tillegg til enkeltsatsninger og resultatbaserte tilskudd. De fleste får dermed mer i 2020 enn i 2019, men de får mindre enn de ville ha fått uten kuttet.

Følger opp langtidsplanen

585 millioner kroner går til å følge opp Langtidsplanen for forskning- og høyere utdanning. Dette er et spleiselag mellom flere departementer. 315 millioner kroner går til tre av opptrappingplanene.

Langtidsplanen: FoU for fornying og omstilling i næringslivet 
KD: Nærings-ph.d, studententreprenørskap og utvikling av studietilbud i samarbeid med næringslivet20
LMD: Klimatilpasset og lønnsom matproduksjon15
NFD: Basisbevilgninger til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene20
NFD: Forskningsprosjekt for næringslivet10
  
Langtidsplanen: Kvalitet i høyere utdanning 
KD: Kvalitetsprogram i Diku55
Langtidsplanen: Teknologiløft 
HOD: Helseanalyseplattformen131
JD: Forskning på IKT-sikkerhet og effekter av teknologiutvikling12,5
KD: Grunnleggende IKT-forskning43
KD: Studieplasser teknologi/grønt skifte3,2
KLD: Forskning for omstilling til lavutslippssamfunnet, teknologiutvikling for det grønne skiftet og vellykket klimatilpasning35
NFD: Infrastruktur for havovervåking med vekt på algeoppblomstring10
SD: Samferdselsteknologi30

Kilde: Kunnskapsdepartementet