Ved disse universitetene kan det bli streik fra torsdag
LUKK
Annonse
Annonse

Ved disse universitetene kan det bli streik fra torsdag

Av Lina Christensen

Publisert 21. mai 2021

Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. En eventuell streik vil ramme universiteter, høyskoler og forvaltning.

I april ble det klart at Unio stat, LO stat og YS stat ikke kom til enighet med staten om den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.

Forhandlingene fortsetter derfor hos Riksmekleren 25. mai. Klarer de ikke å bli enige innen midnatt 26. mai, blir det streik dagen etter.

Annonse

Unio stat har i dag varslet at 990 medlemmer vil tas ut i streik dersom det ikke blir enighet.

Uttaket fordeler seg slik:

  • Trøndelag (Trondheim): 200
  • Vest (Bergen): 240
  • Sør-Vest (Stavanger): 150
  • Oslo: 400

Oversikt over uttakssteder:

Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Oslomet
NTNU
Høgskulen på Vestlandet
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet
DIKU

Justisdepartementet
Politihøyskolen

Klima og miljødepartementet
Metrologisk institutt

– Vi går inn i meklingen med ønske om å komme til enighet med arbeidsgiver

Uttaket vil særlig ramme universiteter og høyskoler. Ansatte ved OsloMet, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger og NTNU vil bli tatt ut i streik. Uttaket vil ramme administrasjon, forskning, undervisning og bibliotektjenester. Unio har også uttak i Kunnskapsdepartementet, DIKU og Utdanningsdirektoratet, noe som vil medføre forsinkelser i prosjekter og saksbehandling. Forskerforbundets medlemmer ved Meteorologisk institutt er også satt i streikeberedskap.

Guro Elisabeth Lind er forhandlingsleder i Unio stat. Hun håper å unngå konflikt.

– Vi går inn i meklingen med ønske om å komme til enighet med arbeidsgiver. Det ble brudd i forhandlingene fordi staten ga oss et tilbud som i realiteten ville betydd at viktige statsansatte måtte gå ned i lønn. Det var selvfølgelig ikke akseptabelt for oss. Vi vet at en streik alltid rammer befolkningen, og håper at arbeidsgiver forstår nødvendigheten av å legge et anstendig tilbud på bordet, sier Lind i en pressemelding.

I tillegg kan ansatte i fire politidistrikt, Kripos, Politidirektoratet, i fire skatteetater, NAV Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag bli tatt ut i streik.

– Vi håper å finne en løsning

Statens tilbud var en lønnsvekst på linje med frontfaget, altså avtalen mellom LO og NHO, som landet på 2,7 prosent lønnsvekst. Unio stat forventer derimot klar reallønnsvekst for sine ansatte. Dette tilsier minst 2,8 prosent reallønnsvekst.

– Tilbudet som staten ga ville betydd at våre medlemmer i realiteten måtte gå ned i lønn. Det er uakseptabelt. Unios krav inn i dette oppgjøret har vært klar reallønnsvekst for våre utdanningsgrupper, sa Lind til Forskerforum etter forhandlingsbruddet.

På spørsmål om streikeviljen, svarte Lind dette:

– Vi håper å finne en løsning. Nå er det opp til arbeidsgiver å komme med et anstendig tilbud. Hvis ikke er streik alltid en mulighet, sa Lind, som også er leder i Forskerforbundet.

Kan bli streik i kommunesektoren

Også i kommunesektoren (KS) og i Oslo kommune ble det brudd i forhandlingene i april.

Meklingen i kommunal sektor (KS) berører rundt 500 kommuneansatte i Forskerforbundet, som blant annet jobber som arkivarer, bibliotekarer og saksbehandlere i kommunene.

Oslo kommune er landets eneste kommune som er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forskerforbundet har cirka 80 medlemmer i Oslo kommune. En eventuell streik i Oslo kommune berører medlemmer ved blant annet Deichman Bjørvika og Munchmuseet.

Meklingene i kommunal sektor og i Oslo kommune har også frist til midnatt 26. april. Medlemmer kan bli tatt ut i streik fra 27. april.

  • Les mer om bakgrunnen for årets lønnsoppgjør: