Disse publiserer mest i Norge
LUKK
Annonse

Disse publiserer mest i Norge

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. august 2020

Samme forskningsinstitutt topper publiseringslisten for fjerde år på rad.

Når forskere publiserer en forskningsartikkel i et anerkjent tidsskrift, får institusjonen publiseringspoeng. Nå har Khrono undersøkt hvilke universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter som fikk fleste publiseringspoeng i 2019.

Tallene viser at øverst  på statistikken ligger Fridtjof Nansens Institutt (FNI) for fjerde år på rad. Nummer to på lista er Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), et drøyt halvpoeng bak. Deretter kommer Institutt for samfunnsforskning og Norges Idrettshøgskole. Beste universitet er Universitetet i Oslo. Tallene har Khrono hentet fra Forskningsrådets årsrapporter fra instituttsektoren og NSDs statistikk for høyere utdanning for 2019.

FNI-sjef Iver B. Neumann sier at de er stolte av å toppe statistikken. At FNI, NUPI og Institutt for samfunnsforskning ligger øverst, sier han henger sammen med at de jobber med internasjonale problemstillinger, får nettverk og blir bedre posisjonert til å publisere internasjonalt.

– Men det drives også et systematisk arbeid for å få forskningskulturen opp, sier Neumann.

Han sier også at forskningskulturen har endret seg mye de siste 20-30 årene.

– Det blir ikke lenger sosialt akseptert at forskere ikke publiserer. Uten publisering er man ikke forsker. Tidligere kunne det til og med være akseptert at forskere ikke tok doktorgraden. Slik er det ikke lenger.

Universitetene ligger et godt stykke under FNI på statistikken. Neumann er helt uenig i at dette kan forklares med undervisningsbyrde ved universitetene.

– Jeg mener det er aldeles feil. På universitetene har de avsatt 50 prosent av arbeidstiden til forskning. Mens vi på instituttene har inntjeningskrav, der mye av tiden går med til å skaffe finansiering. Jeg vil spørre hva deler av universitetene egentlig bruker forskningstiden til, når resultatene ligger såpass under våre, sier Neumann til Khrono.

Å publisere i et tidsskrift på nivå 1 gir ett publiseringspoeng, mens å publisere i et tidsskrift på nivå 2 gir 3.

Her er oversikten over de som publiserer mest.

Forskningsinstitutter (publiseringspoeng per faglige årsverk)

 • Fridtjof Nansens Institutt (3,19)
 • NUPI (2,62)
 • Institutt for samfunnsforskning (2,42)
 • PRIO (2,34)
 • Frischsenteret (1,98)

Universiteter og høyskoler

 • Universitetet i Oslo (1,86)
 • Universitetet i Bergen (1,49)
 • Universitetet i Stavanger (1,36)
 • NTNU (1,26)
 • NMBU (1,18)

Statlige vitenskapelige høyskoler

 • Norges idrettshøgskole (2,37)
 • Norges handelshøyskole (0,95)
 • Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (0,95)

Private vitenskapelige høyskoler

 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (2,06)
 • Handelshøyskolen BI (1,12)
 • VID vitenskapelige høgskole (0,75)

Private høyskoler

 • Ansgar Teologiske Høgskole (1,66)
 • Høyskolen for ledelse og teologi (0,96)
 • Høyskolen Kristiania (0,78)
 • Steinerhøyskolen (0,76)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (0,48)