– Dosent- og professorløpene må slås sammen
LUKK
Annonse
Annonse

– Dosent- og professorløpene må slås sammen

Av Mats Johansen Beldo, leder Norsk studentorganisasjon

Publisert 8. mars 2018 kl. 13:06

Dagens akademiske karriereløp er resultat av et fossil i utdanningssektoren, skriver studentleder Mats Joahnsen Beldo.

De siste dagene har debatten rundt professor- og dosentkarriereløpene i akademia florert i Forskerforum og Khrono. Diskusjonen har i stor grad tatt utgangspunkt i spørsmålet «trenger vi egentlig dosentløpet?»

Les mer: 

NSOs svar på dette er at vi trenger både gode forskere og gode undervisere, men at dette ikke fordrer to forskjellige karriereløp. Dagens karriereløp er et resultat av et fossil i utdanningssektoren. Dosentstillingen oppsto originalt på Universitetet i Oslo som et resultat av at forskerne nedprioriterte undervisning, så allerede i 1950 var vi på gal vei!

Dosentstillingen oppsto originalt på Universitetet i Oslo som et resultat av at forskerne nedprioriterte undervisning, så allerede i 1950 var vi på gal vei! skriver Mats Beldo. Foto: NSO

Det er på tide å rette opp i fortidens feilsteg, og Norsk studentorganisasjon (NSO) mener skillelinjen mellom forskning og utdanning er utdatert. NSO mener at morgendagens karriereløp må gjenspeile dagens situasjon i universitets- og høgskolesektoren. Universiteter og høyskoler har i sitt samfunnsoppdrag like stort ansvar for forskning og utdanning. For oss i NSO er det helt nødvendig at disse to oppdragene er med i all faglig virksomhet. Derfor mener vi at systemet med to karriereløp nå må avvikles til fordel for ett helhetlig karriereløp der alle vitenskapelige stillinger skal være både undervisnings- og forskningsstillinger.

NSO er enige med Berit Rokne, rektor ved Høgskolen på Vestlandet, om at professor- og dosentløpet har blitt for like hverandre. Men istedenfor bare å legge ned det ene, ønsker vi at løpene sees i sammenheng, hvor vi tar det beste av begge verdener. Så lenge professortittelen, den mest høythengende tittelen, så godt som utelukkende er basert på forskningsmeritter, vil utdanning aldri kunne få høy nok status eller prioritet. Pedagogisk kompetanse må få større fokus i professorløpet og vi mener god undervisning må være et absolutt krav for å få opprykk. Det er også på høy tid at det settes reelle krav til undervisningskompetanse slik som kvalitetsmeldingen har skissert.

Vi mener at ingen stillinger skal være rene undervisnings- eller forskerstillinger.

Vi mener at ingen stillinger skal være rene undervisnings- eller forskerstillinger. Forskningsbasert undervisning må gis av dem som driver med begge deler. Det betyr ikke at alle dagens dosenter skal forske mer eller at alle dagens professorer må undervise mer. Vi må se forskning og utdanning i sammenheng, og derfor må universiteter og høyskoler ha vitenskapelige stillinger som reflekterer begge disse oppdragene. NSO mener at gjennom å kombinere karriereløpene sikrer man høyere kvalitet i forskningsbasert utdanning.

Hvis det skal brukes tid og ressurser på stillingskategoriene så mener NSO at de brukes best på å lage ett godt løp der man kan utfolde seg både innen utdanning og forskning. Professor og dosent er ikke reelt likestilte i dag, men de må kunne bli det i fremtiden.

  • Les mer: