Elsevier om bruddet: – Norge ber om å få to tjenester til prisen av en
LUKK
Annonse
Annonse

Elsevier om bruddet: - Norge ber om å få to tjenester til prisen av en

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. mars 2019 kl. 10:29

Norske forskere mister tilgang til rundt 2400 av Elseviers tidsskrifter. – Uheldig for alle, sier forlaget.

Tirsdag kom nyheten om at norske forskere mister tilgangen til Elseviers tidsskrifter, som er verdens største forlag for akademisk publisering. Elsevier kunne ikke møte Norges nye krav til åpen publisering. Direktoratet Unit har forsøkt å få til en avtale med forlaget på vegne av 44 norske forskningsinstitusjoner. Den gamle avtalen gikk ut ved nyttår, og partene klarte altså ikke å bli enige om en ny avtale. 

Fakta
<

I en skriftlig uttalelse, sendt av kommunikasjonssjef Tom Reller, sier Elsevier at de tilbyr tjenester med en kvalitet som er over gjennomsnittet for markedet, til en pris under gjennomsnittet.

– Mens Elsevier jobber hardt for å tilrettelegge for noens ønske om å gå over til forfatterbetaling (åpen tilgang), er virkeligheten at 85 prosent av verdens artikler blir publisert under leserbetalingsmodellen (abonnement), der forfattere publiserer gratis.

Forlagshuset sier de har forsøkt å komme Norge i møte.

– Det er mulig å komme frem til en avtale til en fornuftig pris, og Elsevier tilbød Norge en rekke lavkostnadsalternativer for en rask overgang til gull åpen tilgang-publisering (åpent tilgjengelig for alle, journ. anm), men åpen tilgang er en tjeneste som må finansieres på en eller annen måte. Det Norge gjør, er å be om å få to tjenester til prisen av en, skriver de.

Elsevier: – Uheldig for alle 

De skriver videre:

– Elsevier er åpne for å gjenoppta konstruktive samtaler og hjelp og støtte Norges overgang til åpen tilgang. Units avgjørelse om å stoppe tilgangen til Elseviers siste høykvalitetsinnhold er uheldig for alle, spesielt forskere, særlig siden Elsevier ikke kan fortsette å tilby tjenester uten å få betalt. Vi fortsetter å forsøke å oppnå enighet med Unit direkte og gjennom dialog med forskningssamfunnet.

I en pressemelding begrunner direktoratet Unit bruddet på denne måten:

«Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019.»

Regjeringen har som mål at alle at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Hovedmålet er å gå fra å betale for å lese artikler via abonnement til å betale for å få publisert artikler som er åpent tilgjengelige.

UiOs rektor Svein Stølen: – Oppfyller ikke våre krav

Rektorene ved universitetene i Bergen, Tromsø og Oslo og NTNU stiller seg bak beslutningen om å kutte ut Elsevier.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo begrunner det slik:

– Tilbudene vi har fått fra forlaget oppfyller ikke våre krav om åpen tilgang til forskning. Det er fra Elseviers side ikke vilje til å redusere kostnadene for lesetilgang og flytte forretningsmodellen til å ta seg betalt for publisering.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for UiOs forskere?

– Selv om avtalen sies opp, vil norske forskere fortsatt kunne publisere i Elseviers tidsskrifter. Avhengig av de enkelte institusjonenes avtale om tilgang til eldre årganger, vil forskere og studenter fortsatt ha tilgang til å lese artikler i Elseviers tidsskrifter utgitt til og med 2018. Det finnes også en egen hjemmeside der våre forskere og studenter kan få oversikt over arkivtilgang for Elsevier-tidsskrifter.

Bruker tidsskriftene daglig

Elsevier eier blant annet en rekke toneangivende medisinske tidsskrifter, for eksempel The Lancet. Prodekan Jens Petter Berg ved Jens Petter Berg ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo sier det er uheldig hvis de ikke lenger får tilgang til Elseviers artikler på nett.

Jens Petter Berg. Foto Ram Gupta/UiO

– Det er et stort forlagshus, og veldig mange av deres tidsskrifter er aktuelle for våre forskere. Det blir mer tungvint hvis vi må bestille kopier fra bibliotekene. Jeg håper de kan finne en løsning på det ganske raskt, sier prodekanen.

Han forteller at Elsevier har mange av de viktigste og mest innflytelsesrike tidsskriftene for medisinsk forskning.

– Dette er noe våre forskere gjør daglige oppslag i, både for å få informasjon om nyvinnger, men også for eksempel for å finne riktige referanser. Det får konsekvenser både for egen forskning, og når man skal sette egen forskning i kontekst, sier Berg.

Bibliotekene ved NTNU og universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har en laget en oversikt over hvilke tidsskrifter som er rammet, alternative måter å skaffe artikler på og andre ofte stilte spørsmål og svar. Den finner du her. 

  • Les også: