Norge mister Elsevier-tilgang: – Klart uheldig for oss. Våre forskere bruker disse tidsskriftene daglig.
LUKK
Annonse
Annonse

Norge mister Elsevier-tilgang: – Klart uheldig for oss. Våre forskere bruker disse tidsskriftene daglig.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. mars 2019 kl. 13:24

Norge og forlaget Elsevier ble ikke enige om en ny avtale. Norske forskere må regne med å miste tilgangen til 2400 tidsskrifter.

Tirsdag kom nyheten om at det ikke blir noen ny abonnementsavtale mellom forlaget Elsevier og norske forskningsinstitusjoner. Det betyr at norske forskere etter alt å dømme mister tilgang til de rundt 2400 tidsskriftene som de frem til nå har hatt tilgang til, for eksempel det toneangivende medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Det er klart uheldig hvis vi ikke får direkte tilgang til disse artiklene på nett, kommenterer prodekan for forskning Jens Petter Berg ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Elsevier er verdens største forlag for akademisk publisering. 

Fakta
<

– Det er et stort forlagshus, og veldig mange av deres tidsskrifter er aktuelle for våre forskere. Det blir mer tungvint hvis vi må bestille kopier fra bibliotekene. Jeg håper de kan finne en løsning på det ganske raskt, sier prodekanen.

Han forteller at Elsevier har mange av de viktigste og mest innflytelsesrike tidsskriftene for medisinsk forskning.

– Dette er noe våre forskere gjør daglige oppslag i, både for å få informasjon om nyvinnger, men også for eksempel for å finne riktige referanser. Det får konsekvenser både for egen forskning, og når man skal sette egen forskning i kontekst, sier Berg.

Ble ikke enige om åpen publisering

Grunnen til at det ikke ble noen avtale, er at Norge har kommet med nye krav om åpen publisering. Berg kjenner ikke saken godt nok til å mene noe om hvorvidt det var riktig å si nei til Elsevier. Det norske direktoratet Unit, som har ført forhandlingene, skriver i en pressemelding:

«Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019.»

Ved nyttår gikk avtalen mellom 44 norske forskningsinstitusjoner og Elsevier ut. Unit har forhandlet med forlaget på overtid frem til nå. Det har ikke ført frem.

–Vi må forvente at de kutter tilgangen, sier direktør for forskningstjenester Katrine Weisteen Bjerde i Unit til Forskerforum.

Regjeringen har som mål at alle at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Hovedmålet er å gå fra å betale for å lese artikler via abonnement til å betale for å få publisert artikler som er åpent tilgjengelige.

Unit skriver i pressemeldingen at de har forhandlet ut fra disse prinsippene:

• Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
• Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
• Full åpenhet i lisensvilkår, kostnader og forretningsmodeller
• Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrift
• Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

UiO-rektor: – Oppfyller ikke våre krav

Rektorene ved universitetene i Bergen og Oslo og NTNU stiller seg bak beslutningen om å kutte ut Elsevier.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo begrunner det slik:

– Tilbudene vi har fått fra forlaget oppfyller ikke våre krav om åpen tilgang til forskning. Det er fra Elseviers side ikke vilje til å redusere kostnadene for lesetilgang og flytte forretningsmodellen til å ta seg betalt for publisering.

 – Hvilke konsekvenser vil dette få for UiOs forskere?

– Selv om avtalen sies opp, vil norske forskere fortsatt kunne publisere i Elseviers tidsskrifter. Avhengig av de enkelte institusjonenes avtale om tilgang til eldre årganger, vil forskere og studenter fortsatt ha tilgang til å lese artikler i Elseviers tidsskrifter utgitt til og med 2018. Det finnes også en egen hjemmeside der våre forskere og studenter kan få oversikt over arkivtilgang for Elsevier-tidsskrifter.

Hvordan vil dere sikre at UiOs forskere får tilgang til Elsevier-artikler de har behov for? 

– UiOs universitetsbibliotek har en særlig beredskap for denne situasjonen. Forskere og andre som trenger tilgang til artikler kan  henvende seg til Universitetsbiblioteket som er behjelpelig med å skaffe artikler. Studenter og forskere kan også søke opp og bestille artikkelen i Oria, så skaffer biblioteket den.

–Dialogen fortsetter

«Til tross for gode diskusjoner underveis er tilbudet fra Elsevier fremdeles så langt fra å tilfredsstille prinsippene over, at det er umulig å akseptere det. Det blir dermed ikke inngått noen avtale for 2019, men dialogen fortsetter», står det i pressemeldingen.

– Det er svært beklagelig at vi ikke kom frem til en akseptabel avtale med Elsevier som står for en stor andel av norsk publisering og er en viktig aktør for oss på veien mot åpen forskning. Vi ønsker å samarbeide med alle forlag for å skape gode rammer for åpen publisering, men av og til står forlagene for langt fra oss, sier prorektor for forskning ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Norske forskere publiserer hvert år omtrent 2000 artikler i Elseviers tidsskrifter. I 2018 betalte de deltakende institusjonene rundt 88 millioner kronene i abonnementskostnader. I tillegg ble det brukt anslagsvis 10 millioner kroner for å frikjøpe artikler i abonnementstidsskriftene og å gjøre disse åpent tilgjengelige.

  • Les også: