Én av fire lektorstudenter slutter på studiene
LUKK
Annonse
Annonse

Én av fire lektorstudenter slutter på studiene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 9. mai 2022

Flere lektorstudenter enn tidligere fullfører studiene, men fortsatt er det én av fire som faller fra. Den vanligste årsaken er at de vil studere noe annet.

Det går frem av en ny rapport fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som er en del av en større evaluering av de femårige lektorutdanningene.

Utdanningene, som ble innført i 2003, har nå over 5000 studenter.

Annonse

I rapporten kommer det frem at omtrent én av fire lektorstudenter hopper av studiene i løpet av den normerte studietiden. Det er en stor nedgang i frafallet sammenlignet med opptakskullene fra 2008 til 2010, da mer enn én av tre sluttet.

Det skriver Nokut i en pressemelding.

Samtidig er det, på siste opptakskull som har studert i fem år, i underkant av 45 prosent som fullførte studiet på normert tid. Både fullføring og frafall er høyere om man ser på normert tid pluss ett år.  

Synes den praktiske organiseringen var for dårlig

Den vanligste grunnen til at studenter slutter underveis er at de vil bytte til en annen utdanning eller har mistet motivasjonen for studiet. Samtidig er det også en del som peker på at den praktiske organiseringen av studiet var for dårlig eller at de følte svak tilhørighet til lektorutdanningen. 

 Prosjektleder Inger-Lise Kalviknes Bore for evalueringen av lektorutdanningen forteller at de aller fleste som slutter gjør det tidlig i studieløpet og før det tredje året. Nesten 80 prosent starter da på en annen utdanning. De fleste av disse går over til disiplinstudier, noe de er kjent med fra lektorutdanningen.

– Det kan tyde på at det ikke var dårlige opplevelser med studiefagene som gjorde at de valgte å slutte, kanskje snarere tvert om, at de opplever studiefagene som så interessante at de heller vil fortsette på en disiplinfaglig vei videre. I undersøkelsen kommer det faktisk frem at de som synes studiefagene var vanskelige, er mindre tilbøyelige til å hoppe av, forklarer Bore. 

Hele rapporten om frafall og gjennomføring kan leses her. Den baserer seg på registerdata og data fra spørreundersøkelser blant tidligere og nåværende lektorstudenter. Spørreundersøkelsene ble gjennomført i februar 2021.  

Les også: