Nord universitet:

Endringer skal ut på høring

Av Julia Loge

Publisert 11. januar 2019

Rektor må sende forslag til ny studiestedstruktur på høring uavhengig av hvor kontroversielt forslaget blir, vedtok styret.

Flere fakulteter ved Nord universitet har uttrykt at de er spredd på for mange studiesteder, og at de kan tenke seg ett studiested i Trøndelag. Nå har universitetet ni studiesteder fra Vesterålen i nord til Stjørdal i sør.

Nord universitet oppsto i 2016 etter fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, som en del av strukturreformen i høyere utdanning. Da den ble foreslått, forsikret Kunnskapsdepartementet at ingen studiesteder skulle legges ned.

I dag har styret ved universitetet diskutert kriteriene for å endre denne strukturen. Rektor skal komme med et forslag i vår som trolig skal vedtas av styret i september. Samtlige fagforeninger ved universitetet, lokalt næringsliv og ordførere har bedt om at forslaget måtte ut på høring utenfor universitetet før strukturen eventuelt endres.

I debatten mente ansattrepresentant Espen Leirset mener det ikke er universitetets styre å legge ned studiesteder.

– Departementet har i tildelingsbrevet for 2019 anført strukturen som en utfordring. Samtidig er det en forventning ute i regionene om tilstedeværelse. Det er en politisk spagat det er umulig å forene, sa Leirset, ifølge Trønder-Avisa (krever abonnement).

Han mener Kunnskapsdepartementet burde fatte den endelige avgjørelsen. Nestleder Bjørg Tørresdal var uenig og mener styret skal ta denne beslutningen selv.

– Vi kan ikke la Stortinget bestemme alt. Vi har fått en politisk oppgave, men det er også en faglig oppgave. Vi trenger noen kriterier som hjelper oss å prioritere, sa Tørresdal, ifølge Trønder-Avisa.

Les mer: