Er Donald Trump noe annet enn en løgner?
Annonse

Er Donald Trump noe annet enn en løgner?

Av Andreas Ervik

Publisert 10. november 2020

Lars Fr. H. Svendsen skriver så godt at hans kategoriske avvisning av løgn kunne vært ytterligere grumset til med løgnens naboer, sannaktighet og bullshit.

Lars Fr. H. Svendsen er blant våre fremste filosofiformidlere, med bøker om store som små filosofiske emner: fra kjedsomhet til arbeid og ondskap til løgn. Det ville vært en løgn om jeg hevdet dette siste vekket like mye nysgjerrighet som emnet for forrige bok, Å forstå dyr. Løgnen virker lettfattelig, og best å unngå. Svendsen påpeker også at folk stort sett er ærlige. Hva slags innsikt kan da Løgnens filosofi tilby?

Allerede definisjonen tilbyr skjerpende betraktninger: Løgnens motsetning er ikke sannhet, men sannferdighet – ikke det faktiske, men det man tror stemmer. Likevel kan man unngå sannferdighet uten å lyge. Dette inkluderer å svare ‘bra’ når kolleger spør hvordan det går, selv om man skulle ha en dårlig dag. Spørsmålet stilles sjelden med forventning om oppriktig svar. Sannferdighet er ofte uvesentlig, som i bruken av metaforer, ironi eller i skuespill og fiksjon.

Annonse
Fakta
Lars Fr. H. Svendsen

Løgnens filosofi

Kagge forlag, 2020
181 sider
Veil. pris: kr 379

Som filosof viser Svendsen respekt for hverdagslogiske innsikter og innsigelser. Mellom annet gjengis Kants idé om at selv ikke til en morder på leting etter sitt offer burde man lyge. Man må være en godt anerkjent filosof for at slikt sludder skal tas alvorlig, og forfatteren avviser Kant. Samtidig påpeker han at det er noe tilgjort over å bruke slike situasjoner som argument for å lyge. Hvor mange ganger i livet kommer man ut for den slags?

Det er lett å tilslutte seg bokas premiss om at selv tilsynelatende ubetydelige løgner kan undergrave mellommenneskelig tillit. Boka er gjennomgående klartenkt og velskrevet, slik som her i avvisningen av ulike tenkeres smutthull for politisk løgnaktighet: «Politiske løgner overfor den egne befolkningen er uforenlig med et genuint demokrati fordi man fratar folket muligheten til å foreta frie valg.». Det er likevel noe trygt over å filosofere om løgn. Det tillater ubetydelige og kokette innrømmelser om egne løgner, og plattheter om at man ikke burde gjøre det.

Boka tilbyr alternative innfallsvinkler i avgrensningene av løgn mot truthiness og bullshit. Førstnevnte, sannaktighet, er en nyvinning som betegner det som føles sant enten det er det eller ei. Bullshit, eller pisspreik, er vrøvl hinsides sant og usant. Den som produserer bullshit, fremstår som opptatt av om noe er sant, men gir egentlig blaffen. Begrepsparet bringer uventede perspektiver på Donald Trump, som noe annet enn en løgner, med tilhengere som dermed ikke kan overbevises av sannferdighet. Isteden er han en drittslenger, og beundrerne lar seg ikke affisere av faktiske forhold, siden det han sier, føles sant for dem.

Snarere enn løgnen kunne boka forsøkt nettopp sannaktigheten eller pisspreikets filosofi? Den ville da unngått noe av forutsigbarheten som følger et entydig skille mellom den umoralske løgnen og den uklanderlige sannferdigheten. Det ville hevet intensiteten om Svendsen brynet seg mer på ulempene, men også fordelene som bullshit og sannaktighet kan by på for personer, politikere og selv for filosofer.

Hver måned anmelder Forskerforum bøker skrevet av forskere. Her finner du alle våre anmeldelser.