– Forholdene er ikke bra
LUKK

- Forholdene er ikke bra

Av Siri Lindstad

Publisert 26. november 2013 kl. 14:31

- Nå har vi fått det svart på hvitt, sier ansatt ved Kystmuseet i Sogn og Fjordane.

--forholdene-er-ikke-bra

– Takket være rapporten har vi nå fått det svart på hvitt at forholdene ved Musea i Sogn og Fjordane ikke er bra. Nå håper jeg bare at rapporten blir tatt på alvor, både i Kulturdepartementet, Kulturrådet og ved Musea i Sogn og Fjordane. Spesielt museumsstyrene bør merke seg den, og prøve å få gjort endringer så ting kommer på plass igjen.

Det sier Anne Bakke, formidlingsleder ved Kystmuseet i Sogn og Fjordane, en av avdelingene i museet. Hun var en av to ansatte som i Forskerforum 2/13 gikk ut og etterlyste en evaluering av konsekvensene den såkalte museumsreformen hadde fått for museene i fylket. I 2009 ble fem museer slått sammen – konsolidert – til en stor organisasjon.

 Bedre samarbeid før

– Jeg var en av de som ivret for sammenslåing, særlig fordi vi ble lovet faglig styrking og mer samarbeid. Men sett fra mitt ståsted var det faktisk mer samarbeid før konsolideringen enn det er nå, sa Bakke den gangen.

Da Kulturrådet så flagget at en første, forsiktig evaluering av museumsreformen var på trappene, var Bakke derfor en av de som håpet og ba om at Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) skulle bli ett av casene. Og slik ble det. I sommer kom rapporten Organisering av museene. En evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen, utført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (Afi).

Skjær i sjøen

I rapporten heter det at konsolideringen ved Musea i Sogn og Fjordane synes å være problematisk. «Diskusjonene i dag synes i særlig grad å handle om manglende gjennomslag for enkelte av avdelingene med hensyn til direktør/styre, med tilhørende ønsker om andre eller alternative konsoliderings- og tilknytningsformer. Opplevelsen av manglende gjennomslag har ført til at enkelte ønsker en fornyet diskusjon om regionalisering eller fylkeskommunal overtakelse av museet.»

Og at det har vært skjær i sjøen underveis, er direktør Anne-Marie Førde enig i. Hun mener likevel at rapporten belyser både positive og negative sider i MiSF. Hun ser at fullførte, igangsatte og planlagte museumsbygg tar veldig mye av tiden som man i stedet kunne ha ønsket å bruke til faglig arbeid.

– De ansatte ser ikke nødvendigvis effekten av tiden vi bruker på administrativ drift, men vi som jobber i administrasjonen ser at det er en nødvendighet. Det er nok mange som hadde håpet at vi skulle ha kommet lenger i prosessen.  Om vi har gode intensjoner er det ikke dermed sikkert at vi når målene i den farten vi egentlig ønsker, sier direktør Førde, som tror at bare om et par års tid vil mye være på plass.

– Å snu opptil hundre år gamle institusjoner inn i en ny organisasjon tar tid.  Vi ble konsolidert på papiret i 2009, men etter vedtak ble avdelingene drevet som før hele det året. Vi begynte derfor ikke den tekniske gjennomføringen, med unntak av et felles regnsskapssystem, før i 2010. Da først fikk vi felles personal- og økonomi og administrasjonssjef.

 Lønnsløft for flere

Også Bjørn Fjellheim, Forskerforbundets lokale tillitsvalgte, mener at endringene må få ta tid.

– Det vi har konsentrert oss om i første rekke, er å få på plass en felles plattform for alt som har med personalforhold, lønn og slike ting.

Han leder nå et lokallag bestående av 16 medlemmer av Forskerforbundet.

– Det første vi gjorde, allerede to uker etter at vi var konsolidert, var å etablere et lokallag. Det var også folk med i Forskerforbundet ved de avdelingene som tidligere var selvstendige museer. Men de var for få medlemmer til å kunne danne lokallag, og vi så hvor vilkårlig mye av lønnssettingen var da. Nå har alle ved Musea i Sogn og Fjordane en tillitsvalgt å forholde seg til, altså meg. Sammen med ledelsen har vi hatt en solid gjennomgang av lønnsnivået rundt forbi på avdelingene, noe som har medført et ordentlig lønnsløft for en del, der alle nå er en del av en felles lønnsplan, sier Fjellheim.