Forskerforbundet: − Lønnsgapet bare øker
LUKK

Forskerforbundet: − Lønnsgapet bare øker

Av Asle Olav Rønning

Publisert 18. februar 2022 kl. 17:11

− Nok en gang må offentlig ansatte med lang utdanning og stort ansvar oppleve at de sakker akterut. Det mener vi må rettes opp nå i årets oppgjør, sier Guro Lind, leder i Forskerforbundet.

Tall som i dag ble lagt fram fra teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at ansatte i stat og kommune var blant lønnstaperne i fjor. Statlige ansatte hadde en lønnsvekst på 2,8 prosent mot en gjennomsnittlig lønnsvekst for ansatte i alle sektorer på 3,4 prosent.

Ansatte i både stat og kommune opplevde reallønnsnedgang i fjor på grunn av en sterk prisvekst på 3,5 prosent.

Annonse

Lind sier at dette kommer på toppen av flere år med svak lønnsutvikling for Forskerforbundets medlemmer.

− Dette er årets TBU, men ansatte i staten, som forskere og politifolk, har vist moderasjon over flere år. Mens vi har vist moderasjon, har grupper i privat sektor fått store lønnstillegg. Vi ser at lønnsgapet mellom privat og offentlig bare øker, sier Lind.

− Jeg forventer at staten som arbeidsgiver gjør mer for å verdsette sine ansatte, legger hun til.

Har tapt gjennom flere år

Lind peker på at også 2020-oppgjøret var svakt for ansatte i staten. Da var lønnsveksten i Norge på 2,2 prosent. Statlig sektor hadde også da en lønnsvekst på 1,5 prosent, om man ser bort fra Forsvarets ansatte.

Forsvaret hadde i 2020 særskilte tillegg knyttet til blant annet militærøvelser, som bidro til å spise opp en god del av fellespotten for statsansatte.

Forskerforbundet viser også til ny rapport fra SSB som tar for seg lønnsutviklingen i staten 2016-2020. Den sier at langtidsutdannede har hatt betydelig svakere lønnsutvikling sammenlignet med grupper med videregående skole eller grunnskole som høyeste utdanning.

− Utdanning må lønne seg

Lind mener at langtidsutdannende i staten rammes dobbelt – gjennom lave lønnstillegg i staten og ved at de med lang utdanning taper i forhold til andre grupper i statlig sektor. Årets lønnsoppgjør i staten starter rett etter påske.

− I dette oppgjøret må vi snu denne utviklingen. Utdanning må lønne seg, sier Lind.

Forskerforbundet forhandler i det statlige oppgjøret som en del av Unio stat. Lind leder Unio stat, der Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund er de to største forbundene.

Endelige krav 20. april

De endelige kravene fra Unio i årets oppgjør skal være klare når forhandlingene starter 20. april.

Før den tid skal Forskerforbundet gjøre sine prioriteringer, og overlevere disse til Unio. Lind har tidligere sagt at risikoen for at oppgjøret skal ende i streik er høyere i år enn på lenge.

  • Les også: