Forskerforbundet har ikke merket utmeldingstrend
LUKK

Forskerforbundet har ikke merket utmeldingstrend

Av Julia Loge

Publisert 24. august 2022 kl. 15:59

Ingar M. Gundersen har meldt seg ut av Forskerforbundet på grunn av tariffsamarbeidet med Akademikerne. Men Forskerforbundet merker ingen stor bevegelse.

Da Forskerforbundet åpnet lønnsoppgjøret i staten med å si at i år ville de og resten av Unio få til en tariffavtale sammen med Akademikerne heller enn LO og YS, var det enkelte medlemmer som reagerte.

Blant dem var Ingar Mørkestøl Gundersen, mangeårig medlem i Forskerforbundet og stipendiat i arkeologi ved Universitetet i Oslo.

Ingen trend

Nå har Unio og Akademikerne laget en felles tariffavtale, og Gundersen har meldt seg ut av Unio-forbundet Forskerforbundet og inn i LO-forbundet NTL.

Forskerforum har spurt Forskerforbundet om de fikk mange utmeldinger fra lønnsoppgjøret startet og fram til sommerferien, og om de har sett at endringen i tariff-samarbeid har vært en årsak. Det avkrefter Forskerforbundet.

«Vi gikk 86 medlemmer i pluss i denne perioden i år, mot 18 i fjor. Nøyaktig hvorfor får vi nok aldri vite, men noen ‘utmeldingstrend’ er det definitivt ikke», opplyser kommunikasjonsleder Lars Kolltveit.

Ny avtale

Den klart største avtalen ved universiteter og høyskoler er den nye avtalen, med Unio, Akademikerne som fagforeninger og staten som arbeidsgiver. Det vil si at ansatte som ikke er medlem i en fagforening også følger denne avtalen. Et eksempel er Høgskolen i Innlandet, der 965 personer følger Unio/Akademiker-avtalen, mens 304 følger LO/YS-avtalen, ifølge en orientering før høstens lokale forhandlinger.

For Unios medlemmer er det nytt at de ikke lenger har lønnstrinn, som medlemmer i LO og YS fortsatt har, men siden alle fortsatt har årslønn har endringen liten praktisk betydning. Felles for begge avtalene er at lønnsrammene er tatt vekk og erstattet med lønnsstiger.

I avtalen med Unio og Akademikerne ble de enige om hvor mye som kan gis i lønnsøkning i det sentrale oppgjøret, men hele «potten» skal fordeles i lokale forhandlinger. LO og YS avtalte også fordelingen i det sentrale oppgjøret, slik at bare rundt 25 prosent skal forhandles om lokalt.

  • Les mer: