Kommunalministeren vil ikke publisere forskningsrapport om uønsket valgpåvirkning
LUKK
Annonse
Annonse

Kommunalministeren vil ikke publisere forskningsrapport om uønsket valgpåvirkning

Av NTB og Lina Christensen

Publisert 24. oktober 2022 kl. 10:13

Forskerne bak rapporten mener det bryter med grunnleggende prinsipper om uavhengig forskning. Mens Høyre ber Jonas Gahr Støre komme på banen.

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skisserer blant annet et scenario der en utenlandsk aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet, for eksempel gjennom utmelding fra EØS-avtalen, skriver Nationen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener funnene kan gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkt. Dermed velger departementet hans, som har ansvar for gjennomføring av valg, ikke å publisere rapporten på sine nettsider, skrev avisa fredag.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik.

Kommunal- og distriktsdepartementet har selv bestilt rapporten. Rapporten er i ettertid publisert på nettsidene til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Bryter med grunnleggende prinsipper om uavhengig forskning

Forskerne bak rapporten har svært liten forståelse for argumentet til Gjelsvik.

– At en statsråd ikke vil publisere en uavhengig forskningsrapport fordi han ikke liker innholdet, bryter med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning, åpenhet og offentlighet, sier Eskil Sivertsen fra FFI.

Han kaller beslutningen «ironisk».

– Det er en viss ironi i at en statsråd tilbakeholder en offentlig og uavhengig forskningsrapport fordi han er bekymret for å gi næring til konspirasjonsteorier, når fellesnevneren i de fleste av disse er oppfatningen av at myndigheter og politikere tilbakeholder informasjon, sier Sivertsen.

Jurist og forsker Anine Kierulf, som har ledet et ekspertutvalg om akademisk ytringsfrihet, er blant dem som reagerer.

Hun skriver på Twitter at «En slik tilnærming til forskning, fra en sittende statsråd, er egnet til den tillitsundergraving av vitenskap som regjeringens nye langtidsplan advarer mot». Hun viser her til regjeringens nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som ble lagt fram i begynnelsen av oktober.

Høyre ber Gahr Støre svare

Gjelsviks begrunnelse sjokkerer også Høyres tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som har levert et skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre om saken.

«Uønsket påvirkning i forbindelse med valg er et høyst reelt og aktuelt scenario, spesielt i en sterkt forverret sikkerhetspolitisk situasjon. Det er svært alvorlig at statsråden med ansvar for valggjennomføring avfeier et så alvorlig scenario fordi han misliker det trussel- og risikobildet forskerne presenterer» skriver hun.

Eriksen viser til Hurdalsplattformen der det står at «Vitskap og forskning er under press mange stader i verda, og regjeringa vil hegne om kunnskapens egenverdi, forskningas integritet og den akademiske fridommen.» Det er graverende at kommunalministeren «aktivt forsøker å undergrave prinsippene om kunnskapens egenverdi, forskningens integritet og den akademiske friheten», ifølge Høyre-politikeren.

– Det er ekstremt alvorlig at den statsråden som har ansvar for valggjennomføring og å vurdere risikobildet opp mot norske valg, bare avfeier deler av en rapport hans eget departement selv har bestilt – fordi han ikke liker konklusjonen, utdyper Eriksen til VG.

MDG: – Uheldig signal

Også MDG reagerer sterkt på den manglende publiseringen.

– Det sender et uheldig signal om at vi egentlig ikke trenger forskning og økt innsikt i de farene som rapporten tar opp, sier fungerende partileder Arild Hemstad i MDG i en kommentar til NTB.

Han peker på at utenlandsk påvirkning er blitt avslørt i flere sammenhenger, som Brexit og USA-valget, og at verden og alle land opplever at det er økt fare for påvirknings- og etterretningsvirksomhet fra aktører som Russland og Kina.

– Vi trenger en regjering og statsråder som klarer å erkjenne at dette er et reelt problem. Det virker ikke som om Gjelsvik er den rette til å gjøre dette, sier han.

Les også: