Frafallet fra doktorgrad nesten som fra videregående
LUKK
Annonse
Annonse

Frafallet fra doktorgrad nesten som fra videregående

Av Julia Loge

Publisert 14. juni 2018 kl. 14:51

22 prosent av de som begynner på en doktorgrad, fullfører aldri.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fullfører 74,5 prosent av dem som begynner på videregående utdanning i løpet av fem år. For doktorgrad derimot, er det bare 53,4 prosent som blir ferdig innen fem år, viser nye tall fra SSB. 25 prosent jobber fortsatt med avhandlingen, men 21,5 prosent har avbrutt.

Like mange kvinner som menn startet

SSB har sett på de 1625 personene som begynte på en doktorgrad mellom oktober 2012 og oktober 2013, og hvor langt de var kommet fem år seinere, altså i 2017. Av disse var det like mange av hvert kjønn, 808 menn og 817 kvinner. 690 var under 30 år, mens litt flere, 935 var 30 år eller eldre da de begynte på graden.

Totalt sett fullførte 16,2 prosent innen tre år og ytterligere 37,2 prosent innen fem år. Det var flere kvinner (30 prosent) enn menn (20 prosent) som fortsatt hold på med det samme studiet etter fem år.

2017 var et rekordår, for 1493 doktorgrader ble fullført ved norske læresteder.

Kjønnsforskjeller i småfag

Blant dem som hadde avbrutt doktorgraden, er det til dels store kjønnsforskjeller. For eksempel avbrøt nesten halvparten av kvinnene i økonomiske eller administrative fag, mens under ti prosent av mennene avbrøt. Til gjengjeld skiller mennene seg ut med at nesten halvparten slutter på doktorgrader i lærerutdanning eller pedagogikk. Dette er begge små fagområder med rundt 50 doktorgradsstudenter.

På de største fagområdene, i naturvitenskap og helse, er det minimale forskjeller mellom kjønnene.

  • Les mer: