FrP snur om dosentstigen
LUKK

Profesjonsmeldingen:

FrP snur om dosentstigen

Av Asle Olav Rønning

Publisert 30. mai 2024 kl. 15:50

Redusert flertall, men likevel flest på regjeringens side på Stortinget for alle forslagene i profesjonsmeldingen.

Stortinget behandlet torsdag regjeringens stortingsmelding om profesjonsutdanning. I siste sekund kom en uventet vending da FrP opplyste at partiet støtter de andre opposisjonspartiene i sin motstand mot regjeringens forslag om endring i den såkalte dosentstigen.

FrPs Himanshu Gulati gikk på talerstolen og pekte på at han i sitt innlegg tidligere på dagen hadde gått i mot regjeringens forslag på dette punktet. Problemet er at dette ikke kom med i innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomite.

I komiteens innstilling markerte Høyre, Venstre og SV at de var uenige med regjeringens forslag på dette punktet.

− Jeg vil derfor informere om at ved en inkurie ble ikke FrP med i merknaden på side ni i innstillingen om førstelektor og dosentstillinger. Her skulle vi egentlig vært med. Det ble ved en inkurie ikke meldt inn, men med FrPs tilslutning hadde dette utgjort et flertall. Det er derfor viktig for meg å klargjøre vårt standpunkt her, sa Gulati.

En inkurie er et annet ord på det som mer folkelig kan omtales som feil, tabbe eller brøler.

FrPs oppfatning av flertall var imidlertid ikke korrekt, da partiene som er mot regjeringens politikk på dette fortsatt er i mindretall. Selv ikke med støtte fra FrP har Høyre, Venstre og SV flertall.

Det foreligger ikke noe forslag å stemme over i saken. Det er ikke klart hva partiet Rødt, KrF, MDG eller Pasientfokus ville gjort ved en eventuell avstemning. De tre sistnevnte partiene er ikke representert i komiteen.

Uenige om forskningskrav for dosenter

Bakgrunnen for saken er at regjeringen har ønsket å rendyrke et karriereløp for dosent og førstelektor med mindre vekt på forskning og mer praksisbasert kompetanse.

I innstillingen viser mindretallet til kritikk fra Forskerforbundet, som mener regjeringens foreslåtte endringene vil være uheldige. Mindretallet ønsker blant annet at det fortsatt skal være krav til forskningskompetanse ved ansettelse som universitets- eller høyskolelektor, og at det fortsatt skal være skal være mulig å rykke opp fra førstelektor til førsteamanuensis. Høyre mener at FrPs synspunkt uansett bør tillegges vekt.

− Regjeringen bør ta et steg tilbake og tenke seg veldig nøye om når det kommer et så tydelig signal, om å ikke lempe på kravene til forskning, sier Høyres medlem i komiteen, Kari-Anne Jønnes, til Forskerforum.

Det er ikke klart hvilken utfall denne saken får. Meldingen er ferdig diskutert, men det er ikke stemt over den. Det foreligger noen endringsforslag fra SV og Rødt som skal behandles i Stortingets plenum.

Mange av de praktiske forholdene rundt dosentstigen reguleres på forskriftsnivå. Direktoratet for høyere og kompetanse (HK-dir) har nylig hatt en en forskrift til høring. Høringsfristen er nå avsluttet, men den endelige forskriften er ikke vedtatt.

Får flertall for lærerutdanning

Regjeringen får flertall for forslag om forslag om flere veier inn til læreryrket. Høyre og Venstre går blant annet i mot forslag om en kortere og komprimert masterutdanning med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) inkludert. De to partiene står imidlertid alene med motstand mot dette. Høyre og Venstre står også alene i motstand mot å endre på opptakskrav til sykepleierstudiet.

I en tidligere versjon av artikkelen sto det at regjeringen nå har et flertall i Stortinget mot seg. Det er ikke korrekt. En kommentar fra Høyres Kari-Anne Jønnes som tok utgangspunkt i at det forelå et flertall mot forslaget er endret på dette punktet.

  • Les mer: