Gir 20 millioner til forskning på trygderett etter NAV-skandalen
Annonse

Gir 20 millioner til forskning på trygderett etter NAV-skandalen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. juni 2021

– Det har jo ikke akkurat strømmet advarsler om dette fra akademia i disse årene, sier sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Rett24 skriver at dekanene ved de tre juridiske fakultetene har inngått en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om å styrke den trygderettslige og EØS-rettslige forskningen ved universitetene.

Bakgrunnen er konklusjonene i Arnesen-utvalgets NOU om NAV-saken, «Blindsonen», der det ble konstatert at de EØS-rettslige elementene i for liten grad var tatt opp i drøftingen av tilstøtende fagområder.

Annonse

Det skal settes av fem millioner kroner i året i fire år for å rekruttere til vitenskapelige stillinger, utvikle undervisningstilbud og formidle diskusjon om fagfeltet.

– Har ikke vært veldig store og sterke forskningsmiljøer

Til Rett24 sier Isaksen at det er viktig å ha miljøer som med et kritisk blikk kan ettergå forvaltningens praksis.

 –Jeg tror vi må erkjenne at trygdeforskningen ikke har vært veldig store og sterke forskningsmiljøer. Det har vel kanskje dreid seg om en håndfull personer på forskjellige institusjoner, og det har ikke vært oppfattet like prestisjefylt som enkelte andre fagfelt. Vi har også manglet sammenkoblingen mellom EØS-miljøet, som er stort, og trygdemiljøet, sier Isaksen.

Han mener det er helt avgjørende at det opprettholdes forskningsmiljøer på dette feltet, for å følge rettsutviklingen i EØS-retten videre.

– Vi var på ingen måte ferdig med oppfølgingen av NAV-rapporten da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité leverte sin innstilling i saken. Vi ser jo at EFTA-domstolen i sin uttalelse legger til grunn at feilen har vært der siden 1994, men det har jo ikke akkurat strømmet advarsler om dette fra akademia i disse årene, sier Isaksen til Rett24.

Les også: